hamburger

Tips and Tricks for Simple Interest in Marathi/सरळव्याज टिप्स आणि युक्त्या, MPSC CSAT Notes

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

सरळव्याज ही कर्ज/मुद्दल रकमेसाठी व्याज मोजण्याची एक सोपी पद्धत आहे. सरळव्याज ही एक संकल्पना आहे जी बँकिंग, वित्त, ऑटोमोबाईल इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये वापरली जाते. जेव्हा तुम्ही कर्जासाठी पेमेंट करता, तेव्हा प्रथम ते मासिक व्याजावर जाते आणि उर्वरित मूळ रकमेकडे जाते. या लेखात, व्याख्या, सरळव्याज सूत्र आणि उदाहरणांसह सरळव्याज कसे मोजायचे याबद्दल चर्चा करूया.

 हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त, पोलीस भरतीआरोग्य भरती MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

सरळव्याज 

  • सरळव्याज (S.I) ही काही मूळ रकमेसाठी व्याजाची रक्कम मोजण्याची पद्धत आहे. तुमचा खिशातील पैसा संपल्यावर तुम्ही तुमच्या भावंडांकडून कधी पैसे घेतले आहेत का? किंवा कदाचित त्याला कर्ज दिले? तुम्ही पैसे उधार घेता तेव्हा काय होते? तुम्ही ते पैसे ज्या उद्देशाने उधार घेतले होते त्यासाठी वापरता. त्यानंतर, जेव्हा तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून पुढील महिन्याचा पॉकेटमनी मिळेल तेव्हा तुम्ही पैसे परत करा. अशा प्रकारे कर्ज घेणे आणि देणे हे घरी चालते.

सरळव्याज, Download PDF मराठीमध्ये

  • पण खऱ्या जगात पैसा उधार घ्यायला फुकट नाही. तुम्हाला अनेकदा बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात पैसे घ्यावे लागतात. परतफेडीदरम्यान, कर्जाच्या रकमेव्यतिरिक्त, तुम्ही आणखी काही पैसे भरता जे कर्जाच्या रकमेवर तसेच तुम्ही ज्या वेळेसाठी कर्ज घेता त्यावर अवलंबून असते. याला सरळव्याज असे म्हणतात. बँकिंगमध्ये या शब्दाचा व्यापक वापर होतो.

Maharashtra State Exams Online Coaching

सरळव्याज सूत्र/Simple Interest Formula

जर मूळ रक्कम, व्याजदर आणि कालावधी दिलेला असेल तर साध्या व्याजाचे सूत्र तुम्हाला व्याजाची रक्कम शोधण्यात मदत करते.

साधे व्याज सूत्र असे दिले आहे:

SI=PTR/100

  • जेथे SI = साधेव्याज
  • P= मूळ रक्कम
  • R = व्याज दर (टक्केवारीत)
  • T = वेळ कालावधी (वर्षांमध्ये)

एकूण रकमेची गणना करण्यासाठी, खालील सूत्र वापरले जाते:

Amount (A) = Principal (P) + Interest (I)

रक्कम (A) = मुद्दल (P) + व्याज (I)

येथे,

रक्कम (A) म्हणजे ज्या कालावधीसाठी कर्ज घेतले होते त्या कालावधीच्या शेवटी परत दिलेली एकूण रक्कम.

साध्या व्याजाच्या बाबतीत एकूण रकमेचे सूत्र देखील असे लिहिले जाऊ शकते:

A = P(1 + RT)

येथे,

A = दिलेल्या कालावधीनंतरची एकूण रक्कम

  • P = मूळ रक्कम किंवा प्रारंभिक कर्जाची रक्कम
  • R = व्याज दर (वार्षिक)
  • T = वेळ (वर्षांमध्ये)

MPSC Combined Mock Test 2021

महिन्यांसाठी साधे व्याज सूत्र/Simple Interest Formula For Months

वार्षिक आधारावर साधे व्याज मोजण्याचे सूत्र वर दिले आहे. आता, महिन्यांचे व्याज मोजण्याचे सूत्र पाहू. समजा P ही मूळ रक्कम (principal amount) असेल, R हा वार्षिक व्याजदर (rate of interest per annum) असेल आणि n ही वेळ असेल (महिन्यांमध्ये), तर सूत्र असे लिहिले जाऊ शकते:

n महिन्यांसाठी साधे व्याज = (P × n × R)/ (12 × 100)

जेव्हा वर्ष, महिने आणि दिवसांमध्ये कालावधी दिला जातो तेव्हा साध्या व्याजाच्या सूत्रांची यादी खाली सारणीबद्ध केली आहे:

वेळ

साधे व्याज सूत्र

स्पष्टीकरण

वर्षे

PTR/100

T = वर्षांची संख्या

महिने

(P × n × R)/ (12 ×100)

n = महिन्यांची संख्या

दिवस

(P × d × R)/ (365 ×100)

d = दिवसांची संख्या (लीप वर्ष नसलेली)

सरळव्याज वरील उदाहरणे (Simple Interest Problems) & सराव प्रश्न (Practice Questions) विषयची संपूर्ण माहिती पीडीएफ मध्ये देण्यात आलेली आहे. पीडीएफ डाउनलोड करा, व सरळ व्याजाचे संबंधित विविध उदाहरणे कशा पद्धतीने सोडवायचे? त्यानंतर तुमच्या साठी काही सराव उदाहरणे सुद्धा देण्यात आलेली आहेत.

सरळव्याज, Download PDF मराठीमध्ये

More From Us:

MPSC Rajyaseva 30 Days Study Plan 

MPSC Current Affairs 2021: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2021

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

Tips and Tricks for Simple Interest in Marathi/सरळव्याज टिप्स आणि युक्त्या, MPSC CSAT Notes Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium