MPSC State Services Mains Exam 2021 Date Announced, एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा तारीख जाहीर

By Ganesh Mankar|Updated : September 13th, 2021

नुकतीच एमपीएससीने 21 मार्च 2021 ला झालेल्या एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर केलेला होतां. आता आयोगाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2020 ची तारीख जाहीर केलेली आहे. या लेखात एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा कोणत्या तारखेला होणार आहे? तसेच कोणत्या परीक्षा केंद्रावर होणार आहे? यासंबंधीची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे.

The MPSC has announced the Mains Exam date for the State Services Exam. The Mains exam will be conducted in December 2021. The MPSC had recently announced the results of the MPSC pre-service examination held on March 21, 2021. Now the commission has announced the date of State Service Main Examination 2020. In this article, MPSC State Service Main Examination will be held on which date? Also, at which examination center? Complete information in this regard is given.

Table of Content

23 डिसेंबर 2019 ला एमपीएससीने 200 जागांसाठी नोकर भरती जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर एप्रिल 2020 मध्ये एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा होणार होती. परंतु covid-19 मुळे परीक्षा दोन ते तीन वेळा प्रलंबित करण्यात आली. त्यानंतर 21 मार्च 2021 ला एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. नुकतेच एमपीएससी कडून राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध संवर्ग किंवा सेवांमधील भरतीकरिता घेण्यात आलेल्या एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल 6 सप्टेंबर 2021 ला जाहीर करण्यात आला. या पूर्व परीक्षेत पास होणाऱ्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी बोलावले जाणार आहे.

On 23rd December 2019, MPSC had published a recruitment advertisement for 200 posts. This was followed by the MPSC State Service Pre-Examination in April 2020. But covid-19 caused the exam to be postponed two to three times. This was followed by the MPSC State Service Pre-Examination on 21st March 2021. The result of the MPSC pre-service examination recently conducted by MPSC for recruitment in various cadres or services in the service of the State Government was announced on 6th September 2021. Candidates who pass this pre-examination will be called for the main examination.

MPSC State Services Mains Exam Date 2021/एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा तारीख 

 • एमपीएससी ने प्रकाशित केलेल्या परिपत्रकानुसार 6 सप्टेंबर 2021 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालाद्वारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2020 ही 4,5,6 डिसेंबर 2021  रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे.
 • According to the circular published by the MPSC, the State Service Main Examination 2020 for the candidates who are eligible for admission in the main examination by the results declared on 6 September 2021 has been held on 4,5,6 December 2021.

To download the official notification, click here:

MPSC State Services Mains 2021 Exam Date Notification, Download PDF

MPSC State Services Mains 2021: Exam Centre/एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा: परीक्षा केंद्र

आयोगाकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार 4,5,6 डिसेंबर 2021 ला होणाऱ्या मुख्य परीक्षेत साठी आयोगाने खालील परीक्षा केंद्र नमूद केलेले आहेत.

 1. अमरावती
 2. औरंगाबाद
 3. मुंबई
 4. नागपूर
 5. नाशिक
 6. पुणे

According to the circular published by the Commission, the Commission has mentioned the following examination centers for the main examination to be held on 4,5,6 December 2021.
1. Amravati
2. Aurangabad
3. Mumbai
4. Nagpur
5. Nashik
6. Pune

MPSC State Services Mains 2021: Exam Form Date/एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा: अर्ज कालावधी

 • एमपीएससी कडून मुख्य परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी अर्ज भरण्याचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.अर्ज सादर करण्याचा कालावधी दिनांक 14 सप्टेंबर 2021 पासून ते 28 सप्टेंबर 2021 पर्यंत असेल.या दिलेल्या वेळेत मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी आपला अर्ज सादर करायचा आहे.
 • MPSC has given a deadline for candidates who are eligible for the main examination. The application period will be from 14th September 2021 to 28th September 2021. Candidates who are eligible for the main examination have to submit their application within this given time.

MPSC State Services Mains 2021: Application Submission/एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेकरता अर्ज सादर करण्याची पद्धत

अर्ज सादर करण्याचे टप्पे

 1. आवश्यक असल्यास शैक्षणिक  खाते अद्यावत करणे
 2. विहित कालावधीत तसेच विहित पद्धतीने दिलेल्या प्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करणे
 3. परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पद्धतीने करणे
 4. जिल्हा केंद्र निवड करणे

Stages of application submission

 1. Update academic account if necessary
 2. To submit the application by uploading the required documents within the prescribed period as well as prescribed in the prescribed manner
 3. Payment of examination fee in the prescribed manner
 4. To select the district center

MPSC State Services Mains 2021: Exam Fee/ एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा:परीक्षा शुल्क

मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेचा अर्ज भरताना खालील परीक्षा शुल्क भरणे गरजेचे आहे. यात मागासवर्गीय आणि अमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळा परीक्षा शुल्क लागणार आहे.

Candidates who are eligible for the main examination are required to pay the following examination fee while filling up the application for the main examination. There will be different examination fees for backward class and non-backward students.

 • अमागासवर्गीय- 544 रुपये
 • मागासवर्गीय- 344 रुपये

एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा संबंधी महत्त्वाचे लेख:

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी तयारी

More From Us:

MPSC Current Affairs 2021: Download in Marathi & English

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

NCERT Books for MPSC State Exam 2021

Maharashtra Police Bharti 2021 Exam: Complete Study Material/संपूर्ण अभ्यास साहित्य  

Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Posted by:

Ganesh MankarGanesh MankarMember since Aug 2021
Community Manager for Maharashtra State Exams
Share this article   |

Comments

write a comment

FAQs

 • Gradeup is now BYJU'S Exam Prep that offers the most comprehensive preparation for all exams. Get Monthly/Weekly Current Affairs, Daily GK Update, Online Courses, Latest Pattern Test Series and detailed Study Material from the top faculty at your fingertips. Want to learn more? Do not hesitate to contact our customer care here.

 • एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा आठशे गुणांची असते.

 • एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेसाठी मुलाखत 100 गुणांची असते.

 • हो ,आता नवीन नियमानुसार जुने खाते लवकर बंद पडणार आहे तसेच भविष्यातील सर्व परीक्षांचे पवार प्रवेश पत्र, आवेदन ,सूचना नवीन खात्यातच दिसतील. त्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला एमपीएससी (MPSC) ची प्रोफाईल अपडेट करणे अनिवार्य आहे.

 • दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आणि आवश्यकतांनुसार, एमपीएससी महाराष्ट्र राज्यासाठी गट अ,ब, आणि क अधिकाऱ्यांसाठी अंदाजे 15 प्रकारच्या परीक्षा घेते.

 • एमपीएससी सिव्हिल सर्व्हिस परीक्षांद्वारे ज्या पदासाठी अधिकारी निवडले जातात त्या पदांची यादी उपजिल्हाधिकारी. पोलीस उपअधीक्षक (डीवायएसपी) सहाय्यक आयुक्त विक्रीकर. उपनिबंधक सहकारी संस्था. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी. अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग. ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)

Follow us for latest updates