MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे विश्लेषण 2022: अडचण पातळी, चांगले प्रयत्न, विभागवार पुनरावलोकन

By Ganesh Mankar|Updated : January 23rd, 2022

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (MPSC) MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 परीक्षा 23 जानेवारी 2022 रोजी दोन शिफ्टमध्ये घेतली आहे. या लेखात, आम्ही MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 च्या MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 परीक्षेतील काठीण्य पातळी आणि कोणत्या विषयावर किती प्रश्न विचारले गेले याचे परीक्षण केले आहे. लेखातील तपशील शोधा आणि MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022 वर विनामूल्य सत्र पहा.

Table of Content

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022

MPSC ने 23 जानेवारी 2022 रोजी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 चे आयोजन केले होते. ही परीक्षा 390 रिक्त पदांसाठी घेण्यात आली होती. जे अर्जदार प्रिलिम परीक्षेसाठी पात्र ठरतील त्यांना मुख्य परीक्षेत प्रवेश दिला जाईल.

byjusexamprep

MPSC राज्यसेवा पूर्व विश्लेषण 2022-मुख्य ठळक मुद्दे

 • MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 23 जानेवारी 2022 रोजी दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली.
 • परीक्षेचे माध्यम मराठी आणि इंग्रजी
 • GS पेपर 1 मध्ये एकूण 100 आणि CSAT पेपर 2 मध्ये 80 प्रश्न आहेत.
 • परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने (OMR-आधारित मोड) घेण्यात आली.
 • परीक्षेचे स्वरूप: MCQs

प्रश्नांची संख्या

 • GS पेपर 1 मध्ये 100
 • CSAT पेपर 2 मध्ये 80

एकूण गुण

 • GS पेपर 1 मध्ये 200
 • CSAT पेपर 2 मध्ये 200

निगेटिव्ह मार्किंग

0.5

निवडींची संख्या

4

परीक्षेचा कालावधी

120 मिनिटे

चाचणी प्रकार

MCQs

माध्यम

मराठी आणि इंग्रजी भाषा

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022: परीक्षेची अडचण पातळी

आम्ही प्रत्येक विभागासाठी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 ची अडचण पातळी सादर केली आहे. अर्जदार विभागवार तक्त्यामध्ये प्रश्नांची पातळी तपासू शकतात.

सामान्य अध्ययन पेपर 1

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 च्या प्रश्नपत्रिकेत, पॉलिटी, सामान्य विज्ञान, इतिहास आणि चालू घडामोडींना जास्तीत जास्त महत्त्व दिले जाते. तपशीलवार विषयवार विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

अनुक्रमणिका

विषय

अडचण पातळी

1

सामान्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

 मध्यम ते कठीण

2

भारतीय राजकारण

 मध्यम ते सोपे

3

चालू घडामोडी

 मध्यम ते सोपे

4

भारतीय इतिहास

 मध्यम ते कठीण

5

भूगोल

 मध्यम ते कठीण

6

पर्यावरण आणि पर्यावरणशास्त्र

 मध्यम ते सोपे

7

अर्थव्यवस्था

 मध्यम ते कठीण
 

एकूण

 मध्यम ते कठीण

पेपर 2: MPSC CSAT

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 परीक्षेचा दुसरा पेपर दुपारी 3 ते 5 या वेळेत दुसऱ्या शिफ्टमध्ये घेण्यात आला. पूर्व पेपरची एकूण काठीण्य पातळी मध्यम ते सोपी होती, रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये 50% पेक्षा जास्त प्रश्नपत्रिका समाविष्ट होत्या. तुम्ही खाली वेगवेगळ्या विषयांवरील प्रश्नांचे वितरण पाहू शकता.

अनुक्रमणिका

विषय

अडचण पातळी

1

वाचन आकलन- द्विभाषिक

मध्यम ते कठीण

2

वाचन आकलन- हिंदी

मध्यम ते सोपे

3

वाचन आकलन- इंग्रजी

मध्यम ते कठीण

4

गणित आणि योग्यता

मध्यम ते सोपे

5

तर्क

मध्यम ते कठीण

6

निर्णय घेणे

मध्यम ते सोपे
 

एकूण

मध्यम ते कठीण

MPSC राज्यसेवा पूर्व विश्लेषण 2022 - चांगले प्रयत्न

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022 आणि परीक्षेत बसलेल्या इच्छुकांनी सामायिक केलेल्या पुनरावलोकनानुसार, बायजूच्या परीक्षा तयारी तज्ञांकडून वाजवी परीक्षेचे प्रयत्न केले जातील.

 • GS पेपर 2 - 80-85 प्रश्न
 • CSAT पेपर 2 - 50-60 प्रश्न

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022: प्रश्नांच्या गुणांचे वजन

खालील तक्त्यामध्ये, या पेपरचे प्रश्नचिन्हांचे वेटेज दिले आहे:

जीएस पेपर 1

अनुक्रमणिका

विषय

प्रश्न संख्या

1

सामान्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

 20

2

भारतीय राजकारण

15 

3

चालू घडामोडी

15 

4

भारतीय इतिहास

15 

5

भूगोल

15 

6

पर्यावरण आणि पर्यावरणशास्त्र

7

अर्थव्यवस्था

15 
 

एकूण

 100 प्रश्न

पेपर 2: MPSC CSAT

अनुक्रमणिका

विषय

प्रश्न संख्या

1

वाचन आकलन- द्विभाषिक

 8 उतारे (40 प्रश्न)

2

वाचन आकलन- हिंदी

1 उतारा (05 प्रश्न)

3

वाचन आकलन- इंग्रजी

1 उतारा (05 प्रश्न)

4

गणित आणि योग्यता

 15

5

तर्क

 10

6

निर्णय घेणे

 5
 

एकूण

 80 प्रश्न

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार पुनरावलोकन

परीक्षेत बसलेले उमेदवार विषयवार पुनरावलोकन पाहू शकतात:

GS पेपर 1

 • एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत एकूण शंभर प्रश्न होते. त्यातील बरेचसे प्रश्न हे फार लांबलचक होते. 
 • त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना प्रश्न वाचण्यासाठी जास्त वेळ लागत असल्यामुळे प्रश्न सोडवण्यासाठी चा वेळ अत्यंत कमी होता. 
 • एकूण प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बघता प्रश्न हे माध्यम-अवघड या संवर्गातील होते. 
 • यावेळी प्राचीन इतिहासावर एकही प्रश्न नव्हता. तसेच मध्ययुगीन इतिहासावर फक्त एकच प्रश्न आला. उर्वरित प्रश्न हे आधुनिक भारताच्या इतिहासावर होते. 
 • विज्ञान विषयातील प्रश्नांमध्ये उदाहरणांचा जास्त समावेश होता. ज्याच्यासाठी जास्त गणिती क्रिया करणे आवश्यक होते.
 • चालू घडामोडींचे प्रश्न हे सन 2020 व 2021 यावर आधारित होते. परंतु मुख्य भर हा 2020 च्या प्रश्नांवर होता. 

CSAT पेपर 2 

 • CSAT वर एकूण 80 प्रश्न विचारण्यात आले होते, त्यातील एकूण प्रश्नांचे स्वरुप बघता प्रश्न आहे मध्यम-अवघड संवर्गातील होते.
 • जवळपास आठ उतारांवर 40 प्रश्न विचारले होते. एक उतारा मराठी भाषेवर होता, एक इंग्रजी भाषेवर होता.
 • अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विभागा वरील प्रश्न थोडे लांबलचक होते परंतु सोडविण्यास अत्यंत सोपे होते फक्त गणिती क्रियांचा योग्य वापर करता येणे आवश्यक आहे. 
 • निर्णय क्षमता या घटकावरील प्रश्न सुद्धा थोडे सोपे आले होतो.

MPSC राज्यसेवा पूर्व अपेक्षित कट ऑफ 2022

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 परीक्षा विश्लेषण आणि पुनरावलोकनानुसार, परीक्षेसाठी अपेक्षित कट-ऑफ खाली दिले आहेत.

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 अपेक्षित कट-ऑफ - (अधिसूचित केले जाईल)

MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022: विचारलेले प्रश्न

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये खालील प्रश्न विचारण्यात आले:

GS पेपर 1

 • डेक्कन अग्रिकल्चरिस्ट रिलीफ कायद्याचे स्वागत केले कारण...
 • मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. नव्याने निर्माण झालेल्या महाराष्ट्र राज्यात किती जिल्हे व तालुके होते.
 • खालीलपैकी कोणी इंडिपेंडन्स फॉर इंडिया लीगची स्थापना केली?
 • खालीलपैकी 'स्वदेशी वास्तु प्रचारिणी सभा' संस्थेचे प्रमुख कोण होते?
 • महाराष्ट्रातून अंदमानला पाठवलेल्या खालील कैद्यांना त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाशी जुळवा.
 • समाजसुधारकांची त्यांच्या साहित्याशी जुळवाजुळव करा
 • महिला सक्षमीकरणाच्या विचारात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढे केलेल्या 'द हिंदू कोड बिल'ला खालील व्यक्तींनी समर्थन दिले.
 • दिनशॉ वांचा यांनी 18 नोव्हेंबर 1899 रोजी दादाभाई नौरोजींना पत्र लिहून काँग्रेसचे अपयश कळवले.
 • अण्णाभाऊ साठे यांनी साम्यवादी विचारसरणीचा प्रसार करण्यासाठी खालील माध्यमांचा वापर केला.
 • खनिज तेल उत्पादनासंबंधी विधानांचे निरीक्षण करा.
 • खालील पठार त्यांच्या खंडांशी जुळवा
 • भारतीय नद्या आणि त्यावरील धबधब्यांच्या जोड्या जुळवा:

CSAT पेपर 2 

 • च विषय होते. सोमवारपासून परीक्षा सुरू होत आहे. गणिताचा पेपर इतिहासाच्या आधी होता. विज्ञानाचा पेपर भूगोलानंतर होता आणि मराठीचा पेपर भूगोल आणि इतिहासाच्या दरम्यान होता. परीक्षा कोणत्या विषयापासून सुरू होते?
 • खालीलपैकी किती संख्यांना २७३ ने भाग जात नाही?
 • जागा भरण्यासाठी दिलेल्या पर्यायांमधून शब्दांची योग्य जोडी निवडा आणि समतुल्य अर्थ असलेली दोन वाक्ये बनवा.
 • पारदर्शक शीट Y फोल्ड करून प्राप्त होणारी पट निवडा.
 • एक माणूस पश्चिमेकडे तोंड करून 45° घड्याळाच्या दिशेने वळतो, पुन्हा 180° घड्याळाच्या दिशेने आणि नंतर 270° विरुद्ध दिशेने वळतो. तो आता कोणत्या दिशेने तोंड करत आहे?
 • जर एका पिशवीमध्ये 2 लाल, 3 हिरवे आणि 2 निळे गोळे असतील. दोन चेंडू यादृच्छिकपणे काढले जातात. काढलेला एकही चेंडू निळा नसण्याची शक्यता किती आहे?
 • REST, MITE, STIR आणि TRIM मधील तीन शब्दांसाठी क्रमांक कोड येथे 1456, 3154 आणि 4231 यादृच्छिक क्रमाने सूचीबद्ध केला आहे. SEMI शब्दासाठी कोड निवडा.
 • A, B, C आणि D व्यक्तींचे सरासरी वय 30 वर्षे आहे. डी चे वय निश्चित करा.
 • जेव्हा एखादा भूखंड १८,७०० ला विकला जातो तेव्हा मालकाला १५% नुकसान होते. 15% मिळवण्यासाठी तो प्लॉट किती किमतीला विकला पाहिजे
 • काही रक्कम A, B, C, D मध्ये अनुक्रमे 5:2:4:3 च्या प्रमाणात वितरीत करायची आहे. जर C ला D पेक्षा 1000 जास्त मिळाले तर B चा हिस्सा किती असेल?
 • माहिती काळजीपूर्वक वाचा आणि तिचा वापर करून प्रश्नाचे उत्तर निवडा.
 • खाली दिलेली विधाने आणि त्यामागचे निष्कर्ष अभ्यासा. दिलेल्या विधानांवर आधारित योग्य निष्कर्ष निवडा.

To access the content in English, click here:

MPSC Rajyaseva Prelims 2022 Exam Analysis

Related Links

MPSC Rajyaseva Question Papers 2022

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022

MPSC Rajyaseva Hall Ticket 2022

MPSC Rajyaseva Syllabus 2022

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022

MPSC Rajyaseva Exam Analysis 2022

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

 • MPSC राज्यसेवा पूर्व 2022 'GS पेपर 1' ची काठीण्य पातळी मध्यम ते कठीण आहे.

 • MPSC राज्यसेवा प्रिलिम्स 2022 मध्ये विज्ञान विषयातील 20 प्रश्न आहेत.

 • MPSC राज्यसेवा प्रिलिम्स 2022 चा चांगला प्रयत्न 'जीएस पेपर 1' 50-60 प्रश्नांचा आहे.

 • 'MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022' मध्ये GS पेपर 1 मध्ये 200 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले गेले आहेत.

 • MPSC राज्यसेवा प्रिलिम 2022 मधील चालू घडामोडींच्या प्रश्नांची अवघड पातळी मध्यम ते सोपे आहे.

Follow us for latest updates