MPSC राज्यसेवा मुख्य प्रश्नपत्रिका PDF 2022 Download - GS 1,2,3,4 Paper PDF

By Ganesh Mankar|Updated : May 9th, 2022

MPSC राज्यसेवा मुख्य प्रश्नपत्रिका 2022 उपलब्ध करून दिली आहे. MPSC ने 07 ते 09 मे 2022 या कालावधीत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 चे आयोजन केले आहे. परीक्षा प्रत्येक दिवसासाठी दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली होती. जे उमेदवार पुढील वर्षीच्या MPSC राज्य सेवा परीक्षेची तयारी करत आहेत त्यांनी पेपरचा पॅटर्न समजून घेण्यासाठी पेपरमधून जाणे आवश्यक आहे. MPSC राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका PDF डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक खाली नमूद केली आहे.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 7,8,9 मे रोजी आयोजित केली आहे. कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी त्या परीक्षेच्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे. MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र झाल्यानंतर, उमेदवार पुढील टप्प्यासाठी, म्हणजे मुलाखतीसाठी पात्र असेल. MPSC मुख्य परीक्षा साठी उमेदवारांची चांगली तयारी करण्यासाठी, आम्ही MPSC ने घेतलेल्या 2022 मधील आणि मागील वर्षाच्या मुख्य परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका PDF देण्यात आल्या आहेत.

byjusexamprep

डाउनलोड MPSC राज्य सेवा मुख्य प्रश्नपत्रिका 2022 PDF

खालील तक्त्यामध्ये MPSC मुख्य प्रश्नपत्रिका 2022 PDF डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक दिली आहे.

MPSC राज्य सेवा मुख्य पेपरचे नाव

प्रश्नपत्रिका PDF लिंक

भाषा पेपर 1 (वर्णनात्मक)

Download Here

भाषा पेपर 2 

Download Here (SET C)

Download Here (SET D)

GS पेपर 1

Download Here (SET C)

Download Here (SET D)

GS पेपर 2

Download Here (SET C)

Download Here (SET D)

GS पेपर 3

Download Here (SET C)

GS पेपर 4

Download Here

डाउनलोड MPSC राज्य सेवा मुख्य प्रश्नपत्रिका 2020 PDF

खालील तक्त्यामध्ये MPSC मुख्य प्रश्नपत्रिका 2020 PDF डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक दिली आहे.

MPSC राज्य सेवा मुख्य पेपरचे नाव

प्रश्नपत्रिका PDF लिंक

भाषा पेपर 1 (वर्णनात्मक)

Download Here

भाषा पेपर 2 

Download Here

GS पेपर 1

Download Here (SET-A)

Download Here (SET-C)

GS पेपर 2

Download Here

GS पेपर 3

Download Here

GS पेपर 4

Download Here

डाउनलोड MPSC राज्य सेवा मुख्य मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका 2019 PDF

MPSC मुख्य प्रश्नपत्रिका 2019 PDF डाउनलोड करण्यासाठी खालील तक्ता थेट लिंक प्रदान करतो.

MPSC राज्य सेवा मुख्य पेपरचे नाव

प्रश्नपत्रिका PDF लिंक

भाषा पेपर 1 (वर्णनात्मक)

Click Here

भाषा पेपर 2 (उद्दिष्ट)

Click Here

GS पेपर 1

Click Here

GS पेपर 2

Click Here

GS पेपर 3

Click Here

GS पेपर 4

Click Here

byjusexamprep

डाउनलोड MPSC राज्य सेवा मुख्य प्रश्नपत्रिका 2018 PDF

MPSC मुख्य प्रश्नपत्रिका 2018 PDF डाउनलोड करण्यासाठी खालील तक्ता थेट लिंक प्रदान करतो.

MPSC राज्य सेवा मुख्य पेपरचे नाव

प्रश्नपत्रिका PDF लिंक

भाषा पेपर 1 (वर्णनात्मक)

Click Here

भाषा पेपर 2 (उद्दिष्ट)

Click Here

GS पेपर 1

Click Here

GS पेपर 2

Click Here

GS पेपर 3

Click Here

GS पेपर 4

Click Here

डाउनलोड MPSC राज्य सेवा मुख्य प्रश्नपत्रिका 2017 PDF

MPSC मुख्य प्रश्नपत्रिका 2017 डाउनलोड करण्यासाठी खालील तक्ता थेट लिंक प्रदान करतो.

MPSC राज्य सेवा मुख्य पेपरचे नाव

प्रश्नपत्रिका PDF लिंक

भाषा पेपर 1 (वर्णनात्मक)

Click Here

भाषा पेपर 2 (उद्दिष्ट)

Click Here

GS पेपर 1

Click Here

GS पेपर 2

Click Here

GS पेपर 3

Click Here

GS पेपर 4

Click Here

डाउनलोड MPSC राज्य सेवा 2016 मुख्य प्रश्नपत्रिका PDF

MPSC मुख्य प्रश्नपत्रिका 2016 PDF डाउनलोड करण्यासाठी खालील तक्ता थेट लिंक प्रदान करतो.

MPSC राज्य सेवा मुख्य पेपरचे नाव

प्रश्नपत्रिका PDF लिंक

भाषा पेपर 1 (वर्णनात्मक)

Click Here

भाषा पेपर 2 (उद्दिष्ट)

Click Here

GS पेपर 1

Click Here

GS पेपर 2

Click Here

GS पेपर 3

Click Here

GS पेपर 4

Click Here

byjusexamprep

MPSC राज्य सेवा मुख्य 2022: परीक्षेचा नमुना

  • एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षेत एकूण सहा पेपर असतात ज्यात भाषेचा एक पेपर वर्णनात्मक असतो तर इतर सर्व पेपर वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे असतात.
  • प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी, मिळालेल्या गुणांमधून 0.25 गुण वजा केले जातील.
  • MPSC मुख्य परीक्षेला एकूण 800 गुण आणि मुलाखतीसाठी 100 गुण असतात.

खालील मध्ये आम्ही MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 चा परीक्षा नमुना प्रदान केला आहे:

विषयाचे नाव

गुण

कालावधी

परीक्षेचे स्वरूप

मराठी आणि इंग्रजी (निबंध)

100

3 तास

वर्णनात्मक

इंग्रजी/मराठी

100

1 तास

वस्तुनिष्ठ

GS पेपर I: इतिहास, भूगोल आणि कृषी

150

2 तास

वस्तुनिष्ठ

GS पेपर II: भारतीय राजकारण आणि कायदे

150

2 तास

वस्तुनिष्ठ

GS पेपर III: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क

150

2 तास

वस्तुनिष्ठ

GS पेपर IV: विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था

150

2 तास

वस्तुनिष्ठ

एकूण गुण

800

 

 

 To access the article in English, click here:

MPSC Rajya Seva Mains Question Papers PDF

Related Links

MPSC Rajyaseva Question Papers 2022

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022

MPSC Rajyaseva Hall Ticket 2022

MPSC Rajyaseva Syllabus 2022

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022

MPSC Rajyaseva Exam Analysis 2022

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

  • एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या मराठी आणि इंग्रजीच्या वर्णनात्मक प्रश्नपत्रिकेत 100 गुणांचे एकूण सहा प्रश्न होते.

  • एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेत तीन टप्पे असतात .

    त्यात पहिला टप्पा पूर्व परीक्षा ,दुसरा टप्पा मुख्य परीक्षा आणि तिसरा टप्पा हा मुलाखतीचा असतो.

  • एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ही 800 गुणांची असते.

  • एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेत मुलाखतीसाठी शंभर गुण असतात.

  • होय एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत नकारात्मक गुणपद्धती असते प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 इतके प्राप्त गुण मधून वजा केले जातात.

Follow us for latest updates