MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 परीक्षेचे विश्लेषण, अडचण पातळी, विचारलेले प्रश्न, चांगले प्रयत्न

By Ganesh Mankar|Updated : December 7th, 2021

या लेखात, आम्ही MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 चे विश्लेषण केले आहे. हे विश्लेषण MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील अडचणीची पातळी आणि कोणत्या विषयावर किती प्रश्न विचारले गेले हे निर्धारित करेल. लेखातील तपशील शोधा आणि MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2021 वर विनामूल्य सत्र पहा. 

Table of Content

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021: परीक्षेचे विश्लेषण/ Exam Analysis

  • MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) ने MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 04 डिसेंबर ते 06 डिसेंबर 2021 या कालावधीत घेतली. ही परीक्षा 200 रिक्त जागांसाठी घेण्यात आली. जे उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतील त्यांना मुलाखत चाचणीत परवानगी दिली जाईल.

MPSC Rajyaseva Exam Video Analysis December 05, 2021

MPSC Rajyaseva Exam Video Analysis December 06, 2021

 

MPSC राज्यसेवा मुख्य विश्लेषण 2021-मुख्य ठळक मुद्दे/Key Highlights

   • MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 04 डिसेंबर 2021 ते 06 डिसेंबर 2021 या कालावधीत वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये घेण्यात आली.
   • परीक्षेचे माध्यम मराठी आणि इंग्रजी
   • एकूण प्रश्नांची संख्या 150 आहे.
   • परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने (OMR आधारित) घेण्यात आली.

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2021: परीक्षेचा नमुना/ Exam Pattern

प्रश्नपत्रिकेवर आधारित MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे महत्त्वाचे तपशील येथे आहेत. यामुळे परीक्षेचा पॅटर्न आणि परीक्षेतील बदलांबाबतच्या सर्व शंका दूर होतील.

प्रश्नांची संख्या

150

एकूण गुण

150

नकारात्मक चिन्हांकन

0.25

निवडींची संख्या

4

परीक्षेचा कालावधी

120 मिनिटे

चाचणी प्रकार

MCQs

मध्‍यम

मराठी आणि इंग्रजी भाषा

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021: परीक्षेची अडचण पातळी/ Exam Difficulty Level

आम्ही प्रत्येक विभाग/विभागासाठी MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 ची अडचण पातळी सादर केली आहे. उमेदवार विभागवार तक्त्यामध्ये प्रश्नांची पातळी तपासू शकतात.

पेपर 1: मराठी आणि इंग्रजी (04 डिसेंबर 2021)

विभाग

अडचण पातळी

मराठी भाषा (वर्णनात्मक) (मराठी)

सोपे-मध्यम 

इंग्रजी भाषा (वर्णनात्मक)

सोपे-मध्यम 

मराठी भाषा (वस्तुनिष्ठ)

मध्यम-अवघड

इंग्रजी भाषा (वस्तुनिष्ठ)

मध्यम-अवघड

एकूणच

सोपे-मध्यम 

सामान्य अध्ययन 1: इतिहास आणि भूगोल (05 डिसेंबर 2021)

विभाग

अडचण पातळी

इतिहास

मध्यम-अवघड

भूगोल

सोपे-मध्यम 

कृषी

सोपे-मध्यम 

एकूणच

सोपे-मध्यम 

पेपर 3: GS 2 भारतीय राजकारण आणि कायदा (05 डिसेंबर 2021)

विभाग

अडचण पातळी

भारतीय राजकारण आणि संविधान

सोपे-मध्यम  

कायदे

मध्यम-अवघड

एकूणच

सोपे-मध्यम  

GS पेपर 3: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क (06 डिसेंबर 2021)

विभाग

अडचण पातळी

मानव संसाधन विकास

मध्यम-अवघड

मानवी हक्क

सोपे-मध्यम

एकूणच

मध्यम-अवघड

GS 4: अर्थशास्त्र आणि नियोजन, विकासात्मक अर्थशास्त्र आणि कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (06 डिसेंबर 2021)

विभाग

अडचण पातळी

अर्थशास्त्र आणि कृषी

मध्यम-अवघड

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास

सोपे-मध्यम

एकूणच

मध्यम-अवघड

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2021: चांगले प्रयत्न/Good Attempts

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा विश्लेषण, 2021 आणि परीक्षेत बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी शेअर केलेल्या पुनरावलोकनानुसार, Byjus' Exam Prep तज्ञांकडून वाजवी परीक्षेचे प्रयत्न केले जातील.

तारीख आणि दिवस

विषय

चांगले प्रयत्न

04 डिसेंबर, शनिवार

मराठी/इंग्रजी

4-5 प्रश्न

04 डिसेंबर, शनिवार

मराठी/इंग्रजी

70-75 प्रश्न

05 डिसेंबर, रविवार

G.S - I

100-110 प्रश्न

05 डिसेंबर, रविवार

G.S - II

120-130 प्रश्न

06 डिसेंबर, सोमवार

G.S - III

100-110 प्रश्न

06 डिसेंबर, सोमवार

G.S - IV

95-110 प्रश्न

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2021: प्रश्नांच्या गुणांचे वजन/ Questions Marks Weightage

खालील तक्त्यामध्ये, या पेपरचे प्रश्नचिन्हांचे वेटेज दिले आहे:

पेपर 1: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (04 डिसेंबर 2021)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

मराठी भाषा (मराठी)

3

50

इंग्रजी भाषा (इंग्रजी)

3

50

एकूण

6

100

पेपर 2: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (04 डिसेंबर 2021)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

मराठी भाषा (मराठी)

50

50

इंग्रजी भाषा (इंग्रजी)

50

50

एकूण

10

100

पेपर 3: GS 1 इतिहास, भूगोल आणि कृषी (05 डिसेंबर 2021)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

इतिहास 

 60

 60

भूगोल 

 60 60

कृषी 

 30 30

पेपर 3: GS 2 भारतीय राजकारण आणि कायदा (05 डिसेंबर 2021)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

भारतीय राजकारण आणि संविधान

 120

 120

कायदे 

 30 30

GS पेपर 3: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क (06 डिसेंबर 2021)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

मानव संसाधन विकास

 100

 100

मानवी हक्क

 50 50

GS 4: अर्थशास्त्र आणि नियोजन, विकासात्मक अर्थशास्त्र आणि कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (06 डिसेंबर 2021)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

अर्थशास्त्र आणि कृषी

 105

 105

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास

 45 45

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2021: विभागवार पुनरावलोकन/Section-wise Review

परीक्षेत बसलेले उमेदवार 2021 चा विषयवार आढावा घेऊ शकतात

पेपर 1: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (04 डिसेंबर 2021)

मराठी भाषा 

   • मराठी भाषा विभागात तीन प्रश्न विचारण्यात आले.
   • निबंधासाठी 25 गुण, इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करण्यासाठी 15 गुण आणि सारांश लेखनासाठी 10 गुणांचा पेपर होता.

इंग्रजी भाषा 

   • इंग्रजी भाषेच्या विभागात निबंध लिहिणे, त्याचे इंग्रजीमध्ये भाषांतर करणे आणि शेवटी सारांश लिहिणे समाविष्ट होते.

पेपर 2: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (04 डिसेंबर 2021)

मराठी भाषा 

   • MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2020 पेपर 2 मध्ये मराठी भाषेवर 50 प्रश्न होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप पाहता प्रश्न मध्यम-कठीण श्रेणीतील होते.
   • मराठी भाषेच्या प्रश्नांमध्ये भावे प्रयोग, होकारार्थी-नकारार्थी वाक्य रूपांतर, सर्वनाम, शब्दयोगी अव्यय, समानार्थी, गटाचा योग्य पर्याय, मिश्र वाक्य, क्रियाविशेषण, वाक्प्रचार, समानार्थी शब्दांच्या जोड्या इत्यादी घटकांवर प्रश्न विचारले होते.

इंग्रजी भाषा 

   • MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2020 पेपर 2 मध्ये इंग्रजी भाषेवर 50 प्रश्न होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप पाहता प्रश्न मध्यम-कठीण श्रेणीतील होते.
   • The English language questions included the following types of questions: suffix, correct punctuation mark, active voice, passive voice, opposite word, match correctly, similar meaning, correct expression, synonyms, complete the sentence, adverb comparative degree, Complex sentence, indirect expression.

पेपर 3: GS 1 इतिहास, भूगोल आणि कृषी (05 डिसेंबर 2021)

इतिहास

   • इतिहास या विषयावर जवळपास 60 प्रश्न आले होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्न हे मध्यम-अवघड या संवर्गातील होते.
   • इतिहास विभागातील प्रश्नांमध्ये डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ची उद्दिष्टे, काँग्रेस पूर्व संघटना, वृत्तपत्रे, गव्हर्नर जनरल, फौज धोरण, किसान सभा, ब्राम्हणेतर वृत्तपत्र, बॉम्बे हेराल्ड, लोकमान्य टिळकांचे जवळचे सहकारी अशा घटकांवर प्रश्न विचारलेले होते.

भूगोल

   • भूगोल या विषयावर जवळपास 60 प्रश्न आले होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्न हे सोपे-मध्यम या संवर्गातील होते.
   • भूगोल विषयाच्या भागामध्ये सियाल व सीमा, दगडी कोळशाचे प्रमाण, भारतीय भूखंड बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रेक्षणीय स्थळे, उच्चप्रतीचे पोलाद, भूरूपांची निर्मिती, बॉक्साईटचे साठे इत्यादी घटकांवर प्रश्न विचारले होते. 

कृषी

   • कृषी या विषयावर जवळपास 30 प्रश्न आले होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्न हे सोपे-मध्यम या संवर्गातील होते.
   • कृषी विभागातील प्रश्नांमध्ये सिंचन व्यवस्था, वेक्टर डेटा प्रमाण, आम्लवर्षा ,अन्नद्रव्य, मृत्यू जीवे, जमिनीचा सामू, परिसंस्था, जागतिक तापमान वाढ, पाणलोट क्षेत्रे, जमीन पाणथळ, मॅग्नेशियम पोषक घटक, इत्यादी घटकांवर प्रश्न विचारले होते. 

पेपर 3: GS 2 भारतीय राजकारण आणि कायदा (05 डिसेंबर 2021)

भारतीय राजकारण

   • भारतीय राज्यव्यवस्था व संविधान या घटकावर जवळपास 120 प्रश्न विचारले होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्न हे सोपे-मध्यम या संवर्गातील होते.
   • भारतीय राज्यव्यवस्था व संविधान मध्ये कलम 370, प्राथमिक शिक्षण, लोकपाल अधिनियम, मूलभूत कर्तव्य, राज्यघटनेतील परिशिष्टे, केंद्र-राज्य संबंध, महाराष्ट्रातील लोकायुक्त, धर्मनिरपेक्ष राज्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार कायदा 1935, कलम 368, राज्यपाल, न्यायालयीन सक्रियता, संसद इत्यादी घटकांवर प्रश्न विचारले होते.

कायदा

   • कायदा या घटकावर तीस प्रश्न होते.
   •  एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्न हे सोपे-मध्यम या संवर्गातील होते.
   • कायदा या घटकांवरील प्रश्नांमध्ये पुढील प्रकारच्या प्रश्नांचा समावेश होता: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, माहिती व तंत्रज्ञान अधिनियम, अनुसूचित जाती व जमाती अधिनियम, प्रशासनिक कायदे ,महिला संरक्षण कायदा, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, नागरिक हक्क इत्यादी.

GS पेपर 3: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क (06 डिसेंबर 2021)

मानव संसाधन विकास

   • मानव संसाधन विकास या भागावर एकूण 100 प्रश्न परीक्षेत विचारलेले होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्नही मध्यम-अवघड या संवर्गातील होते.
   • मानव संसाधन विकास या भागातील प्रश्नांमध्ये पुढील प्रश्नांचा समावेश होता: जागतिक आरोग्य संघटनेची ध्येय, स्टॅन्ड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, विद्यापीठ अनुदान आयोग, 2011 ची जनगणना, रोजगार हमी योजना, साक्षरता दर, ग्राम विकासाचे मुख्य घटक, भारतातील जन्मदर, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, शहरी जनगणना, मानव संसाधन विकास, स्वयंसेविका इत्यादी.

मानवी हक्क

   • मानवी हक्क या भागावर एकूण पन्नास प्रश्न विचारले होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्नही सोपे-मध्यम या संवर्गातील होते.
   • मानवी हक्क या भागातील प्रश्नांमध्ये पुढील प्रश्नांचा समावेश होता: ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय श्रम आयोग, दिव्यांग,सरदार सरोवर डॅम, अपंगांसाठी आंतरराष्ट्रीय संघटना, शाश्वत वन व्यवस्थापन, महाराष्ट्र कल्याण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय विधी अपिलीय अधिकरण, सामाजिक सुधारणेचे कलम, अपंग मुलांसाठी एकात्मिक शिक्षण इत्यादी.

GS 4: अर्थशास्त्र आणि नियोजन, विकासात्मक अर्थशास्त्र आणि कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (06 डिसेंबर 2021)

अर्थशास्त्र आणि कृषी

   • अर्थव्यवस्था व कृषी या घटकावर जवळपास 105 प्रश्न विचारले होते.
   •  एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्न हे मध्यम-अवघड या संवर्गातील होते.
   • अर्थव्यवस्था व कृषी या घटकांवर पुढील घटकांचा समावेश होता: क्षेत्रीय व्यापार संघटना, विकास निर्देशांक, पैशा, जागतिक बँक, बेरोजगारी, लॉरेन्स वक्र रेषा, नैसर्गिक संसाधने, बेरोजगारीचा नैसर्गिक दर, लिंग क्षमता मापक, महसुली खर्च, शासकीय खर्च, भाववाढ निव्वळ खर्च लाभ, राष्ट्रीय उत्पन्नाची व्याख्या, राष्ट्रीय उत्पन्न मापनतील अडचणी, खाजगी वस्तू आणि सार्वजनिक वस्तू, हरित गृह वायू, प्रतिगामी कर, चलनवाढ, लोकसंख्येचा संक्रमण सिद्धांत, दारिद्र्यरेषा, निव्वळ उत्पादन, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, सार्वजनिक कर्ज, मानवी विकास निर्देशांक, भारतातील दारिद्र्य, अन्नपूर्णा योजना, युरिया धोरण इत्यादी.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

   • विज्ञान व तंत्रज्ञान या घटकावर जवळपास 45 प्रश्न आले होते.
   • एकूण प्रश्नांचे स्वरूप बघता प्रश्न हे सोपे मध्यम या संवर्गातील होते.
   • विज्ञान व तंत्रज्ञान मधील काही प्रश्न खूपच lengthy होते.
   • विज्ञान व तंत्रज्ञान यामध्ये पुढील घटकांचा समावेश होता: nano मिशन, राष्ट्रीय मार्गदर्शक नियमावली जनुकीय औषध उपचार पद्धती, कासव संगोपन प्रकल्प, महाबीज बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर नागपूर, भारतातील जैवतंत्रज्ञान विभाग, जैविक ताबा ठेवणे, कर्क रोगाचे प्रकार, बालकाच्या पितृत्व चाचणीची टक्केवारी, हिंदी महासागरातील सुनामी, जंगल तोड, मुंबई Bomb Spot, तरंगती पान वनस्पती, जैविक खतांचा प्रकार इत्यादी.

MPSC राज्यसेवा मुख्य अपेक्षित कट ऑफ 2021/Expected Cut Off

   • MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा विश्लेषण आणि पुनरावलोकनानुसार, परीक्षेसाठी अपेक्षित कट-ऑफ खाली दिले आहेत.

MPSC राज्यसेवा मुख्य अपेक्षित कट-ऑफ - (अधिसूचित केले जाईल)

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2021: विचारलेले प्रश्न/ Questions Asked 

   • MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 मध्ये खालील प्रश्न विचारण्यात आले होते

पेपर 1: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (04 डिसेंबर 2021)

1.खालीलपैकी एका विषयावर 400 शब्दात निबंध लिहा.
(a) ऑनलाईन शिक्षण - सोय की गैरसोय
(b) मायबोली-मराठीचा महिमा संस्कृतीचा दागिना
2. इंग्रजी उताऱ्याचे मराठीत भाषांतर करा.
3.पुढील उताऱ्याचे 1/3 शब्दात सारांश-लेखन करा, आणि त्याला योग्य असे शीर्षक द्या.

1. Write an essay on one of the following topics in about 400 words :
(a) Problems of Working Women
(b) An Ideal Citizen
2. Translate the following passage into English.
3. Write a precis of the following passage in about 1/3 of its original length and suggest a suitable title

पेपर 2: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (04 डिसेंबर 2021)

   • अमृताहूनी गोड नाम तुझे देवा.
   • अधोरेखित शब्दाला पर्यायी समानार्थी शब्द कोणता
   • 'पुण्यात्मके पापे स्वर्गा जाईजे' हे कोणत्या भावे प्रयोगाचे उदाहरण आहे ?
   • खालील होकारार्थी वाक्याचे नकारार्थी वाक्य करा.
   • या लोकांचे अज्ञान पाहून मला दुःख होते.
   • 'मध्यरात्री स्मशानभूमीत कोण जाईल?' या प्रश्नार्थक वाक्याचे विधानार्थी वाक्यरूपांतर कोणते होईल
   • Let the light be switched off.
   • Which one of the following sentences is the Active Voice corresponding to the sentence above?
   • Identify the words which take the prefix "en-"?
   • Which of the following is the correct meaning of the phrase?
   • 'to call a spade'
   • Which word is opposite in meaning to the word printed in capitals in the given sentence? Eating bananas can be HEALTHY for babies.
   • Identify the sentence in which the word 'mud' is used as an adjective.

पेपर 3: GS 1 इतिहास, भूगोल आणि कृषी (05 डिसेंबर 2021)

   • खालील भूपाल आणि त्यांचे संगीतकार जुळवा.
   • खालील वृत्तपत्रे त्यांच्या कालक्रमानुसार लावा.
   • अविभाजित भारताचा भूभाग फाळणीनंतर भारताने राखून ठेवला होता.
   • चिपको पर्यावरण चळवळीतील त्यांच्या सहभागासाठी आणि नेतृत्वासाठी योग्य जोडी ओळखा.
   • डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन संस्थेची उद्दिष्टे.
   • खालील कंपन्या आणि त्या जेथे आहेत त्या ठिकाणांशी जुळवा.
   • खालील ग्रंथ आणि त्यांचे लेखक जुळवा.
   • 1930 मध्ये किसान सभेची स्थापना झाली
   • खालीलपैकी लोकमान्य टिळकांचे सर्वात जवळचे सहकारी कोण होते?
   • सप्टेंबर 1816 मध्ये पिंढरींना दडपण्यासाठी संचालक न्यायालयाकडून परवानगी कोणाला मिळाली?
   • सर सय्यद अहमद यांनी स्थापन केलेल्या संस्था
   • खालील ओळींमध्ये कोणाचे वर्णन केले आहे?
   • कलकत्ता येथील हिंदू कॉलेजमध्ये ते शिक्षक होते.
   • खालील संघटनांना कालक्रमानुसार ठेवा
   • 1875 मध्ये महाराष्ट्रातील दोन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पसेन-दलालाविरुद्ध बंड केले. जमीनदार आणि ब्रिटिश अधिकारी?
   • खालील वृत्तपत्रे आणि त्यांचे संस्थापक किंवा संपादक यांच्या जोड्या जुळवा.
   • मुंबई हाय खनिज तेल क्षेत्र कोठे आहे
   • रांजणखळगे साठी प्रसिद्ध असलेले निघोज हे ठिकाण कोठे आहे
   • कोणत्या कारणाने कोकणचा सकल भाग निर्माण झाला आहे
   • मुंबई उपनगरांमध्ये बॉक्साईटचे साठे कोठे आढळतात
   • एपीएमसी बाजार शेतीमाल विषयक बाजारपेठ निर्मितीसाठी महत्त्वाचे पोर्टल कोणते
   • भारतीय द्वीपकल्प विषय योग्य उत्तर निवडा.
   • नदी पहिल्या टप्प्यात तीव्र उतारावरून वाहतांना कोणत्या स्वरूपाचे भुरुप तयार करते
   • या दगडी कोळश्यामध्ये कार्बन चे प्रमाण सर्वाधिक आढळते
   • अभयारण्य आणि जिल्हा यांच्या जोड्या
   • उच्च प्रतीचे पोलाद निर्मिती साठी कोणता धातू वापरतात
   • धर्मवीर गड कोणत्या गावामध्ये आहे
   • “भौगोलिक पर्यावरणावरील प्रभाव” पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत
   • तरुण, उज्वल, सागर, आणि मयूर कशाच्या जाती आहेत
   • पृथ्वीचा अंतर गाभा प्रामुख्याने कोणत्या धातूपासून बनलेला आहे
   • कोणती समुद्रकिनाऱ्यावरील संचयन भुरुपे आहेत
   • खालीलपैकी कोणता आकार नदीच्या झीज करण्याच्या कार्यामुळे निर्माण होतो
   • सियाल आणि सीमा या दोन थरांच्या दरम्यान असणाऱ्या थरास कोणती विलगता असते
   • कोणती नदी गंगेची उपनदी आहे आणि अमरकंटक जवळ उगम पावते
   • बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रेक्षणीय स्थळांच्या जोड्या
   • अॅलन, सिम्पल, हबोल्ट रॅटझेल हे कशाचे समर्थक आहेत
   • वेगनरचा खंडवहन सिद्धांत मांडणारे वेगनर कोणत्या विषयाचे अभ्यासक होते
   • या शास्त्रज्ञाने शक्यता वादाचा पुरस्कार केलेला आहे
   • महाराष्ट्रातील कोणत्या स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांमध्ये नाही
   • पश्चिम घाटातील स्थलांतरित शेती या नावाने ओळखले जाते
   • दगडी कोळशाबद्दल योग्य विधाने ओळखा
   • खालीलपैकी कोणता किनार्‍याचा प्रकार कोकणात आढळतो
   • अरवली पर्वताच्या पश्चिमेस कोणते पठार आढळते
   • जिथे जमिनीचा भाग हा भूभाग समुद्रात घूसलेला असतो तेथे कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते
   • अप्सरा, अंबिका, चंदेरी, क्रांतीगोल्ड या महाराष्ट्रातील कोणत्या पिकाच्या जाती आहेत
   • “थांबा ब जा” या विचारसरणीचे प्रमुख प्रवर्तक कोण समजले जातात
   • 2011 च्या जनगणने प्रमाणे महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वाधिक नागरीकरणाच्या बाबतीत कितवा क्रमांक लागतो
   • क्योटो प्रोटॉकल संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या
   • वातावरणाच्या कोरड्या हवेमुळे प्रामुख्याने नियॉन वायूचे प्रमाण किती टक्के असते
   • मिशन शक्ती काय आहे
   • अश्व अक्षवृत्त म्हणजे काय
   • देश आणि उपग्रह यांच्या जोड्या
   • समृद्धी महामार्ग बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या
   • कोपन हवामान वर्गीकरण
   • डी आर डी ओ ची स्थापना कधी झाली
   • लोपदर काय असतो
   • जनगणना 2011 जिल्ह्याचा लोकसंख्या संदर्भात उतरता क्रम
   • जनगणना 2011 नुसार किती टक्के लोक महाराष्ट्र राज्यात इतर राज्यातून स्थलांतरित झाले होते होते
   • आम्लयुक्त पर्जन्य म्हणजे काय
   • सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोणते हवामान आढळते
   • भारतामध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा केव्हा लागू केला
   • मेघा बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या
   • चेरापुंजी येथे कोणत्या प्रकारचा पाऊस आढळतो
   • भारतातील पहिले कार्बनमुक्त राज्य
   • उपोष्ण कटिबंधीय जास्त वायू भाराच्या प्रदेशाकडून उष्णकटिबंधीय वायू भाराच्या प्रदेशाकडे कोणते गृहीय वारे वाहतात
   • दूरसंवेदन तंत्राबद्दल खालील विधाने विचारात घ्या
   • पहिली पर्यावरण परिषद 1972 कोणत्या शहरात आयोजित केली गेली होती
   • खालील पैकी कोणते परिसंस्थेचे गुणधर्म आहेत
   • हे उत्तर गोलार्धातील महत्त्वाचे जिववोम आहे
   • मिलीबार हे वातावरणाच्या कोणत्या अंगाचे मापन करण्यासाठी वापरले जाते
   • कोणता कालखंड भारतीय लोकसंख्यावाढीचा स्थिर कालखंड म्हणून ओळखला जातो
   • खालील पैकी कोणता पर्याय वेक्टर डेटा प्रकारचाचे प्रतिनिधीत्व करतो
   • संपूर्णपणे रूपशास्त्रीय वैशिष्ट्यवरुण सर्वात जास्त वनस्पतींच्या प्रजाती उपग्रह प्रतिमेच्या या ___प्रमाणात ओळखता येतात
   • पृथ्वीचे वातावरण या _______ तरंगलांबीचे शोषण करतो त्यामुळे दूर संवेदनात त्यांचा उपयोग होत नाही
   • नकाशावर दोन बिंदूमधील अंतर तीन सेंटीमीटर आहे, हवाई छायाचित्रातील संबंधित अंतर बारा सेंटीमीटर आहे नकाशाचा स्केल 1:50000 असेल त्या छायाचित्रातील स्केल गणना करा
   • जागतिक स्थान निश्चिती यंत्रणेतील रिसिवर यंत्रणेत खालीलपैकी कशाचा समावेश होतो
   • अन्नद्रव्य आणि वनस्पती मधील कार्य यांच्या जोड्या
   • पीक वाढीकरता माती हवामान आणि पीक व्यवस्थापन अंमल या गोष्टी विचारात घेऊन बिनचूक कृषी निविष्ठा दिल्या जातात त्यास काय म्हणतात
   • जमिनीतील पाण्याची उपलब्धता एक अत्यावश्यक बाब असल्याने खालीलपैकी कोणते मुद्दे संबंधित आहेत
   • चिकन माती बद्दल योग्य विधाने ओळखा
   • भारतीय घटनेतील कोणत्या कलमान्वये पर्यावरणाचे संरक्षण करणे प्रत्येक भारतीयाचे मूलभूत कर्तव्य आहे
   • जमिनीचा सामू सातपेक्षा जास्त असल्यास जमीनिला काय म्हणतात
   • जे जीव मृत जीव सजीवांचा निरुपयोगी व काढून फेकलेला भाग आणि अर्धवट विघटित पदार्थ खातात त्यांना काय म्हणतात
   • जमिनीचा उभा छेद तिच्या पृष्ठभागापासून ते परिणाम न झालेल्या मातृद्रव्यपर्यंतच्या विविध स्तर छेदास काय म्हणतात
   • जमीन आणि पाणी या स्रोताचा अपेक्षित उत्पादनाकरता आळीपाळीने वापर केला जातो आणि ज्यामध्ये नैसर्गिक स्रोतांना कमीत कमी हानी पोहोचते त्यास _____ म्हणतात
   • ज्या पावसामध्ये सर्वसाधारण पावसापेक्षा _________चे प्रमाण जास्त असते त्याला आम्ल पाऊस म्हणतात
   • कोणत्या मृदा सुधारका मध्ये सर्वाधिक जिप्सम समतुल्यता आहे
   • वातावरणातील कमी होणारा ओझोन थर पृथ्वीवर येणाऱ्या_________ या सूर्यप्रकाश लहरींचे प्रमाण वाढवेल आणि त्याचा कृषी क्षेत्र तसेच प्राणी आणि मनुष्य यांच्या आरोग्यामध्ये अडचणी निर्माण होतील
   • ड्रेनेज गुनांक काय निर्धारित करतो
   • परीसंस्थेमधील ऊर्जा वापार यास _______ म्हणतात
   • पावसाचे पाणी साठवण्याची खालीलपैकी कोणती तंत्रे आहेत
   • सिंचन ना बद्दल योग्य विधाने ओळखा
   • जमिनीच्या वाफसा स्थितीतील जलधारण शक्तीच्या वाढत्या क्रमानुसार योग्य क्रम लावा
   • पिकाच्या वाढीमध्ये मॅग्नेशियम या घटकाचे कार्य काय आहे
   • कशाचे जास्त प्रमाणामुळे मातीचे गठ्ठा होऊन जमिनीत पाणी झिरपने कमी होते
   • पाणलोट क्षेत्रातील पावसाचे पाणी वाहण्याचे प्रमाण कोणत्या घटकावर अवलंबून असते
   • जमीन पानथळ झाली आहे असे केव्हा म्हणतात
   • जमीन आणि सिंचन योग्य विधाने ओळखा
   • पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर येणारा बहुतांश सूर्यप्रकाश शोषणाची वातावरणाची क्षमता आणि सूर्यप्रकाशाचे कमी परावर्तन यास ____________ म्हणतात
   • शेतीबद्दल योग्य विधाने ओळखा
   • हवामान बदला वरील संयुक्त राष्ट्राच्या अधिवेशनातील पॅरिस करार केव्हा अमलात आला
   • मानव आणि प्राणी यांच्या विविध क्रिया जमिनीचे चुकीचे व्यवस्थापन जंगलतोड यामुळे निसर्ग समतोल बिघडून जी धूप तयार होते त्यास काय म्हणतात
   • जागतिक तापमान वाढी मध्ये कोणता घटक प्रत्यक्षरित्या कारणीभूत नाही
   • मृदाशास्त्राची एक शाखांची विशेष करून ऊर्जा तिचे मूळ वर्गीकरण आणि वर्णन याचा अभ्यास करते त्यास ________असे संबोधले जाते
   • ऊर्जा आणि पाणी संवर्धनाचे यांत्रिक उपाय ______________ हे आहेत
   • ____________ आर्थिक/फायदेशीर पीक उत्पादनावर दिलेल्या पाण्याचा अनुकूल परिणाम काढण्यासाठी अभ्यासली जाते.

पेपर 3: GS 2 भारतीय राजकारण आणि कायदा (05 डिसेंबर 2021)

   • भारतीय राज्यघटनेच्या कलम-370 बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या:
   • भारतीय राज्यघटनेच्या पुढील अनुच्छेदानुसार, भाषिक अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्याची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.
   • लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा-2013 च्या मुख्य वैशिष्ट्यांबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
   • संसदीय विशेषाधिकारांबाबत खालील विधाने विचारात घ्या
   • कोणती घटनादुरुस्ती मूलभूत कर्तव्यांशी संबंधित आहे/आहेत?
   • केंद्र आणि राज्यांमधील संबंधांबाबतच्या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या एका भागामध्ये नमूद केल्या आहेत.
   • खालीलपैकी कोणते महाराष्ट्रातील लोकायुक्तांबाबत खरे नाही.
   • भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भात 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' या शब्दाचा संदर्भ आहे

GS पेपर 3: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क (06 डिसेंबर 2021)

   • जागतिक आरोग्य संघटनेची मुख्य उद्दिष्टे कोणती आहेत?
   • स्टँड अप इंडिया योजनेबाबत खाली काही विधाने दिली आहेत:
   • पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेबाबत खालील काही विधाने आहेत.
   • भारतातील एकूण लोकसंख्येमध्ये शहरी लोकसंख्येची टक्केवारी किती आहे (२०११ जनगणना)?
   • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
   • 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतातील साक्षरता दर
   • ग्रामीण विकासाचे प्रमुख घटक कोणते आहेत?
   • ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी थेट ग्राहकांना शेतमाल उपलब्ध करून देण्यासाठी खालीलपैकी कोणती योजना महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली?
   • खालीलपैकी कोणते कारण भारतातील जन्मदर जास्त आहेत?
   • प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजनेच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते पर्याय योग्य आहेत?

GS 4: अर्थशास्त्र आणि नियोजन, विकासात्मक अर्थशास्त्र आणि कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (06 डिसेंबर 2021)

   • लॉरेन्झ वक्र हे आर्थिक वाढीशी संबंधित खालीलपैकी कोणत्या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्याचे तंत्र आहे?
   • जेव्हा तुम्हाला प्रचलित वेतनदरावर काम करायचे असूनही काम मिळत नाही, तेव्हा बेरोजगारीला असे म्हणतात.
   • 1991 मध्ये भारताला सशर्त कर्ज देण्यासाठी IMF आणि जागतिक बँकेने आर्थिक सुधारणांसाठी खालीलपैकी कोणता कार्यक्रम तयार केला होता?
   • फिशरच्या पैशाच्या प्रमाण सिद्धांतानुसार, V वर्णमाला खालीलपैकी कोणते चल दर्शविते?
   • प्रादेशिक व्यापारी संघटना खालीलपैकी कोणत्या टप्प्यातून विकसित होतात?
   • विकास निर्देशांकासाठी खालीलपैकी योग्य विधान कोणते आहे?
   • ब्रेटन वूड्स प्रणाली अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी स्थापन करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट खालीलपैकी कोणते होते
   • आर्थर लुईस यांच्या मते, नैसर्गिक संसाधने आणि आर्थिक विकास एकमेकांवर अवलंबून आहेत.
   • 'नैसर्गिक बेरोजगारीचा दर' ही संकल्पना खालीलपैकी कोणत्या अर्थशास्त्रज्ञाने मांडली?
   • लिंग सशक्तीकरण मोजमाप खालीलपैकी कोणते गणना करते
   • सार्वजनिक खर्चाच्या वर्गीकरणानुसार, खालीलपैकी महसुली खर्च कोणता?
   • सरकारी खर्चात वाढ झाल्यामुळे महागाई निर्माण होते.
   • इंटरनॅशनल ट्रेडचा संपूर्ण खर्च अॅडव्हान्टेज हा सिद्धांत कोणी मांडला
   • राष्ट्रीय उत्पन्नाचा निकष म्हणून वापर हा कोणी स्वीकारला?

English मध्ये लेख पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा:

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2021: Exam Analysis

More From Us:

MPSC Current Affairs 2021: Download in Marathi & English

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2021

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC Rajyaseva Study Notes PDF

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

  • Problems of Working Women
  • An Ideal Citizen
  • ऑनलाईन शिक्षण - सोय की गैरसोय
  • मायबोली-मराठीचा महिमा संस्कृतीचा दागिना

  वरील विषयांवर निबंध विचारला होता.

 • MPSC राज्यसेवा मुख्य पेपर 1 मधील प्रश्नांची काठीण्य पातळी साधी-मध्यम होती

 • MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत एकूण 800 गुण असतात

 • MPSC राज्यसेवा परीक्षेत मुलाखतीसाठी एकूण शंभर गुण असतात

 • एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत एकूण सहा पेपर असतात

Follow us for latest updates