India Prep Karta Jaa || Flat 25% Off On Online Classroom Program || STUDY25

By Saroj Singh|Updated : July 13th, 2022

यशाची गुरुकिल्ली Byju's Exam Prep Online Classroom Program वर 25% सूट/ India Prep Karta Jaa Sale Flat 25% Off On Online Classroom Program

"STUDY25" कोड वापरा त्वरा करा..!/ Use Code "STUDY25" Hurry..!

Byju's Exam Prep MPSC Rajyaseva, Combined परीक्षांसाठी Byju's Exam Prep Online Classroom Program वर FLAT 25% सूट, त्वरा करा 

Byju's Exam Prep Online Classroom Program brings FLAT 25% off on Online Classroom Program For MPSC Rajyaseva, Combined Exams, Hurry Now!!!

  • आपल्या तयारीच्या प्रवासासाठी शेवटची वेळ आणि आपले स्वप्न साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी सर्वात मोठी ऑफर मिळवण्याची वेळ आली आहे./ It's time to get your hands on the greatest offer One last time for your preparation journey and help you achieve your dream.
  • 'India Prep Karta Jaa' Flat 25% Off on all Online Coaching programs.ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी कूपन कोड वापरा./ Use Coupon code 'STUDY25' to avail of the offer.

Coupon Code: STUDY25

Table of Content

आज, Byju's Exam Prep कधीही न पाहिलेली ऑफर घेऊन आले आहे.  Byju's Exam Prep Online Classroom Program वर 25% सूट मिळवा! कोड "STUDY25" वापरा. आता त्वरा करा !!!/ Today, Byju's Exam Prep has come up with never before offer. "India Prep Karta Jaa"! Get 25% Off on Online Classroom Program!  Use Code "STUDY25".  Hurry Now!!!

Online Classroom Program-Buy Now

Why Online Classroom Program Subscription?/सबस्क्रिप्शन का?

With Online Classroom Program you get/तुम्हाला मिळते

  • दैनंदिन अभ्यास योजनेसह थेट संरचित अभ्यासक्रम/ Structured Live Courses with the daily study plan
  • एमपीएससी राज्य सेवा परीक्षा आणि एमपीएससी अधीनस्थ सेवा (संयुक्त) परीक्षांचे संपूर्ण अभ्यासक्रम कव्हरेज, थेट वर्ग, अभ्यास नोट्स आणि संवादात्मक प्रश्न-उत्तरे / Full syllabus coverage of MPSC State Services Exam, MPSC Subordinate Services (Combined) Exams with live classes, study notes, and interactive quizzes.

  • चांगल्या तयारीसाठी परीक्षांची मॉक टेस्ट / Get mock tests of exams for better preparation
  • भारतातील सर्वोत्तम तज्ञांसोबत तयारी करा/ Prepare with India's best Faculty with a proven track record 
  • सल्लागार आणि तज्ञांद्वारे संपूर्ण शंका निराकरण/ Complete Doubt Resolution by Mentors and Experts 
  • सुधारणेचा मागोवा घेण्यासाठी कामगिरी विश्लेषण आणि रिपोर्ट कार्ड/ Performance analysis and Report card to track improvement 

byjusexamprep

कशाला थांबला आहात? आत्ताच ऑफर घ्या आणि आपली तयारी आजच सुरू करा!Why wait? Grab the offer now and start your preparation today! 

Online Classroom Program-Buy Now

byjusexamprep

ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम आता सर्वात स्वस्त आणि कधीही न पाहिलेल्या किंमतीत खरेदी करा आणि रोमांचक भेटवस्तू मिळवण्याच्या संधीचा लाभ घ्या!/ Buy the online classroom program now at the most affordable and never-seen-before prices and avail yourself of the chance to get exciting gifts!

byjusexamprep

Thanks

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

Follow us for latest updates