MPSC Group C पात्रता निकष 2022: वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता,शारीरिक पात्रता,टंकलेखन कौशल्य इ.

By Ganesh Mankar|Updated : March 8th, 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) MPSC गट क परीक्षेसाठी पात्रता निकष ठरवते. या लेखात MPSC गट क वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, शारीरिक चाचणी निकष,निवड प्रक्रिया आणि पात्रता यांची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे.उमेदवारांनी एमपीएससी गट क परीक्षेला अर्ज करण्यापूर्वी खालील लेखात दिलेल्या पात्रता निकष एकदा बघून घ्यावेत. एमपीएससी गट क परीक्षेसाठी चे सर्व निकष घटक लेखात नमूद करण्यात आलेले आहेत.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

MPSC गट क पात्रता निकष 2022

 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) MPSC गट क परीक्षेसाठी पात्रता निकष अधिसूचित केले आहेत. ज्या उमेदवारांना गट C च्या पदासाठी अर्ज करायचा आहे त्यांनी प्रथम MPSC गट C पात्रतेच्या अंतर्गत विविध निकषांची पूर्तता केली आहे की नाही हे तपासणे आणि पुष्टी करणे आवश्यक आहे. पात्रता निकष पूर्ण केल्यानंतर उमेदवार MPSC गट C अर्ज भरण्यास पुढे जाऊ शकतात.
 • MPSC गट C पात्रता निकषांचे पालन न केल्यामुळे अर्ज नाकारला जातो आणि प्रदान केलेल्या तपशीलांमध्ये काही विसंगती आढळल्यास उमेदवारी रद्द केली जाते.
 • MPSC गट C परीक्षा पात्रता ही राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, प्रयत्नांची संख्या, वयोमर्यादा यासह विविध पॅरामीटर्सचा एक संच आहे ज्यामध्ये तुम्ही MPSC गट C परीक्षेसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र असणे आवश्यक आहे.

byjusexamprep

MPSC गट क ओळख

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये एमपीएससी गट-क परीक्षेसंबंधी सामान्य माहिती देण्यात आलेली आहे.

The table below gives general information about the MPSC Group-C exam

MPSC गट क परीक्षा 

संस्थेचे नाव

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)

पदाचे नाव

 • दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
 • कर सहाय्यक
 • लिपिक टंकलेखक

संवर्ग

गट क 

निवड प्रकिया

 1. पूर्व परीक्षा
 2. मुख्य परीक्षा
 3. स्किल टेस्ट
 4. कागदपत्रे तपासणी

नोकरी ठिकाण

संपूर्ण महाराष्ट्रभरात कुठेही 

अधिकृत संकेतस्थळ

mpsc.gov.in

MPSC गट क : वयोमर्यादा आणि वयोमर्यादा सूट

 • MPSC गट क वयोमर्यादा पात्रता निकषांमध्ये एक आवश्यक घटक आहे. त्यामुळे एमपीएससी ग्रुप सी परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्यापूर्वी ग्रुप सी पदांच्या परीक्षेसाठी वय तपासावे.
 • प्रत्येक MPSC गट क पोस्टसाठी वयाची किमान आणि कमाल मर्यादा बदलते.
 • MPSC गट क वयोमर्यादेनुसार, उमेदवार 1 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 18 ते 38 वर्षांच्या दरम्यान असावा.

byjusexamprep

एमपीएससी ग्रुप सी परीक्षा साठी पोस्टनिहाय वयोमर्यादेबद्दल खालील तपशीलवार माहिती देते.

The following details are given about the post wise age limit for MPSC Group C Exam.

No.

पोस्टचे नाव

 

किमान वयोमर्यादा

कमाल वयोमर्यादा

गैर-मागास

मागासलेले

1

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

18

38

43

2

कर सहाय्यक

18

38

43

3

लिपिक-टंकलेखक

19

38

43

Note

 • प्रवीण खेळाडूंची वयोमर्यादा 18 वर्षे ते 43 वर्षे आहे.
 • माजी सैनिकांसाठी वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे ते कमाल 43 वर्षे आहे.
 • अपंग व्यक्तींची वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे ते कमाल 45 वर्षे आहे.

MPSC गट क: शैक्षणिक पात्रता

MPSC गट C पात्रता निकषांनुसार विविध शैक्षणिक आवश्यकता खाली दिल्या आहेत:

 • एमपीएससी ग्रुप सी परीक्षेसाठी किमान पात्रता: उमेदवाराने सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून पदवी धारण केलेली किंवा समकक्ष पात्रता असणे आवश्यक आहे.
 • उमेदवार त्यांच्या अंतिम वर्षात किंवा निकालाच्या प्रतीक्षेत असताना MPSC गट C प्रिलिम्स परीक्षेला बसू शकतात. एमपीएससी ग्रुप सी परीक्षेला बसण्याची शक्यता असलेल्या अशा सर्व उमेदवारांनी मुख्य एमपीएससी ग्रुप सी परीक्षेच्या अर्जासोबत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
 • अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मराठी वाचता, लिहिता आणि बोलता येत असावे.

MPSC गट क: राष्ट्रीयत्व

 • उमेदवाराने MPSC गट C साठी आवश्यक राष्ट्रीयत्व आणि अधिवासाचे निकष पूर्ण केले पाहिजेत. खालील राष्ट्रीयत्व निकषांचे मुद्दे तपासा:
 • उमेदवार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
 • उमेदवाराकडे महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

MPSC गट क: शारीरिक निकष

 • गट क- दुय्यम निरीक्षकासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे खालील किमान शारीरिक पात्रता आणि शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. इतर पदांसाठी शारीरिक पात्रता अट आवश्यक नाही.
 • दुय्यम निरीक्षक पदासाठी किमान उंची पुरुष उमेदवारांसाठी 165 सेमी आणि महिला उमेदवारांसाठी 155 सेमी आहे.
 • एमपीएससी गट सी शारीरिक मानक आवश्यकतांबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी उमेदवार खालील तक्ता वाचू शकतात.

लिंग

किमान उंची

छाती

वजन

पुरुष

165 सेमी

छाती किमान 5 सेमी विस्तारासह 79 सेमी असणे आवश्यक आहे.

-

स्त्री

155 सेमी

-

वजन 50 किलो असावे

byjusexamprep

MPSC गट क : टंकलेखन कौशल्य

एमपीएससी ग्रुप सी-कर सहाय्यक आणि लिपिक-टंकलेखक यांच्यासाठी टायपिंग पात्रता आणि शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. दुय्यम निरीक्षक पदासाठी टायपिंग पात्रता आवश्यक नाही.

कर सहाय्यक पदासाठी:

 • शासकीय टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा मराठी टायपिंगसाठी किमान 30 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्रजी टायपिंगसाठी 40 शब्द प्रति मिनिट पात्र ठरते.

लिपिक-टंकलेखक पदासाठी:

 • किमान 30 शब्द प्रति मिनिट या सरकारी टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण किंवा या उद्देशासाठी सरकारने समतुल्य म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा.
 • सरकारी टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा किमान 40 शब्द प्रति मिनिटाने उत्तीर्ण किंवा या उद्देशासाठी सरकारने समतुल्य म्हणून घोषित केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा.

MPSC गट क: प्रयत्नांची संख्या

MPSC ने MPSC गट क परीक्षेसाठी प्रयत्नांची संख्या निश्चित आहे. श्रेणीनुसार प्रयत्नांची संख्या खाली दिली आहे:

 • खुल्या/सर्वसाधारण प्रवर्गातील पेपर ६ वेळा उपस्थित राहू शकतात.
 • एससी/एसटी प्रवर्गातील उमेदवार अमर्यादित वेळा उपस्थित राहू शकतात.
 • OBC प्रवर्गातील उमेदवार पेपरसाठी 9 वेळा उपस्थित राहू शकतात.

MPSC गट क: निवड प्रक्रिया

MPSC गट C मध्ये त्यांच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान 3 टप्पे आहेत, जे उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेद्वारे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 3 टप्पे आहेत:

 • टप्पा 1: प्रिलिम्स परीक्षा
 • टप्पा 2: मुख्य परीक्षा
 • टप्पा 3: टायपिंग कौशल्य चाचणी

byjusexamprep

To access the content in English, click here: MPSC Group C Eligibility Criteria

Check the Related Links:

MPSC Group C Eligibility CriteriaMPSC Group C Exam Pattern
MPSC Group C VacanciesMPSC Group C Syllabus
MPSC Group C Question PapersMPSC Group C Preparation Tips
MPSC Group C Cut offMPSC Group C Books

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

 • उमेदवार त्यांच्या अंतिम वर्षात किंवा निकालाच्या प्रतीक्षेत असताना MPSC गट C प्रिलिम्स परीक्षेला बसू शकतात.

 • होय, माजी सैनिकांना 5 वर्षांच्या वयोमर्यादेतून सूट देण्यात आली आहे.

 • नाही. उमेदवारांना फक्त मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर असणे आवश्यक आहे. MPSC गट क पात्रतेसाठी किमान पदवी टक्केवारी आवश्यक नाही.

 • MPSC गट क वयोमर्यादेनुसार, उमेदवार 1 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 18 ते 38 वर्षांच्या दरम्यान असावा.

 • नाही, महिला उमेदवारांसाठी स्वतंत्र वयोमर्यादेत सूट नाही. MPSC गट क चे निकष केवळ श्रेणीवर अवलंबून आहेत.

Follow us for latest updates