MPSC Combined Exam Prelims Marathon Sessions 2021/ फास्ट ट्रॅक रिविजनसाठी मॅरेथॉन सत्र"

By Saroj Singh|Updated : September 3rd, 2021

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची परीक्षा 4 सप्टेंबर 2021 रोजी होणार आहे. जेव्हा 15 दिवसांपेक्षा कमी दिवस शिल्लक असतील, तेव्हा मुख्य क्षेत्रांची प्रभावीपणे उजळणी करणे एक कठीण काम आहे जेणेकरून उमेदवाराने पुनरावृत्ती चुकवू नये. मागील वर्षांमध्ये लक्षणीय वेटेज दिलेले सर्व महत्वाचे विषय कव्हर करण्यासाठी, आम्ही MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 संबंधी मॅरेथॉन सत्र घेऊन आलो आहोत. या लेखात मॅरेथॉन सत्र प्रदान केले गेले आहेत.

MPSC Combined Prelim Exam 2021 Marathon Sessions /संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020: फास्ट ट्रॅक रिविजनसाठी मॅरेथॉन सत्र"

Get access to the MPSC Combined Prelims Exam 2021 Marathon Sessions as mentioned below/खाली नमूद केल्यानुसार MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 मॅरेथॉन सत्रांमध्ये प्रवेश मिळवा:

 Date 

Time

Topic/घटक 

Link/लिंक 

12th August 2021

8 pm - 10 pm

Science Session I/विज्ञान सत्र 1

Watch Here/येथे बघा

13th August 2021

8 pm - 10 pm

Science Session I/विज्ञान सत्र 2

Watch Here/येथे बघा

15th August 2021

7 pm - 9 pm

History Session I

Watch Here/येथे बघा

16th August 2021

7 pm - 9 pm

History Session I

Watch Here/येथे बघा

17th Aug 2021

9 pm - 11 pm

Polity Session I

Watch Here/ येथे बघा

19th August 2021

9 pm - 11 pm

Polity Session II

Watch Here/ येथे बघा

20th August 2021

8 pm - 10 pm

Geography Session I

Watch Here/येथे बघा

21st August 2021

8 pm - 10 pm

Geography Session II

Watch Here/ येथे बघा

22nd August 2021 

8 pm - 10 pm

Geography Session III

Watch Here/ येथे बघा

23rd August 2021

7 pm - 9 pm

Economics Session I

Watch Here/ येथे बघा

24th August 2021

7 pm - 9 pm

Economics Session II

Watch Here/ येथे बघा

26th August 2021

9 pm - 11 pm

Current Affairs Session I

Watch Here/ येथे बघा

29th August 2021

9 pm - 11 pm

Current Affairs Session II

Watch Here/ येथे बघा 

30th August 2021

9 pm - 11 pm

Current Affairs Session III

Watch Here/ येथे बघा

1st Sep 2021

7pm - 11 pm

Maths & Reasoning

Watch Here/ येथे बघा

MPSC Combined Prelims Exam 2020-21 exam is scheduled to be held on 4th September 2021. When less than 15 days are left, it is a daunting task to revise the key areas effectively so that the candidate does not miss the revision. To cover all the important topics given significant weightage in the previous years, we have come up with Marathon sessions concerning MPSC Combined Exam 2021. The Marathon sessions have been provided in this article.

The MPSC Combined Prelims Exam 2021 Marathon sessions have been conducted to provide the candidates with an appropriate study planner with a thorough analysis of the previous year's papers. In the MPSC Combined Prelims Exam 2021 Marathon sessions, the candidates can revise all the relevant areas, including subtopics that hold significant weightage. These Marathon sessions are conducted on the YT channel, and a candidate can watch them for Free. The Marathon even are being conducted on our YT channel: Gradeup MPSC.

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 मॅरेथॉन सत्रे उमेदवारांना मागील वर्षाच्या पेपरांचे सखोल विश्लेषण करून योग्य अभ्यासाचे नियोजन करण्यात मदत करेल. MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 मॅरेथॉन सत्रांमध्ये, उमेदवार महत्वाच्या घटकांची आणि त्यातील उपघटक यांची लवकरात लवकर उजळणी करू शकतात. हे मॅरेथॉन सत्र YT चॅनेलवर आयोजित केले जातात आणि उमेदवार त्यांना विनामूल्य पाहू शकतात . मॅरेथॉन अगदी आमच्या YT चॅनेल: Gradeup MPSC वर देखील आयोजित केली जात आहे.

In these sessions, you would get the guided topic coverage and shortcuts to recall during exam hours. So, it is advisable that watch these sessions and quickly scribble keynotes that would help retain the concepts better. या सत्रांमध्ये, तुम्हाला परीक्षेच्या वेळेस मार्गदर्शित विषयाचे कव्हरेज आणि आठवण्यासाठी शॉर्टकट मिळतील. म्हणून एक मोलाचा सल्ला समजून  हे सत्र लवकरात लवकर बघा आणि तुमच्या संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घ्या.

More from us 

MPSC Subordinate Services Study Material for Last 20 Days

Free Study Notes / Material

Current Affairs for MPSC Exams PDF

Get Unlimited access to Structured Live Courses and Mock Tests- Gradeup Super

Get Unlimited access to 40+ Mock Tests-Gradeup Green Card

byjusexamprepDaily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram GroupJoin Now

 

Comments

write a comment

FAQs

  • मॅरेथॉन सत्र तयारी करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे, परंतु त्यांचा अभ्यास विविध कारणांमुळे वेगाने होत नाही. इच्छुकांनी प्राप्त केलेल्या विनंत्यांच्या आधारे, आम्ही त्यांच्या प्रभावी पुनरावृत्तीसाठी मॅरेथॉन सत्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे./The marathon session is beneficial for the aspirants preparing, but their studies have been not on pace for various reasons. Based on the requests received by the aspirants, we have decided to launch the Marathon sessions for their effective revision.

  • MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा मॅरेथॉन सत्रात समाविष्ट असलेल्या विषयांवर अवलंबून तासांची संख्या समाविष्ट आहे. उदा., सामान्य विज्ञानाचे सर्वसमावेशक कव्हरेज 4 तासांच्या आत शक्य होऊ शकते. याउलट, चालू वर्षांच्या मॅरेथॉन सत्रामध्ये गेल्या वर्षाच्या चालू घडामोडींची पूर्णपणे उजळणी करण्यासाठी सहा तासांची आवश्यकता असते./The MPSC Combined Prelims Exam Marathon session includes the number of hours depending on the subjects that are being covered. e.g., the comprehensive coverage of General Science could be possible within 4 hours. In contrast, the Marathon session on Current Affairs requires six hours to completely revise the current affairs of the last year. 

  • MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा मॅरेथॉन सत्रांचा उद्देश विषयांचे व्यापक पुनरावलोकन प्रदान करणे आहे. परीक्षेत वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रीलिम्स विषयांच्या प्रभावी कव्हरेजसाठी हे फायदेशीर आहेत./The MPSC Combined Prelims Exam Marathon sessions are aimed to provide comprehensive revision of the subjects. These are beneficial for the effective coverage of the Prelims topics frequently asked in the exam.

  • 4 सप्टेंबर 2021 रोजी नियोजित एमपीएससी कंबाइंड प्रीलीम परीक्षेत यश मिळवताना आणि परीक्षेचे प्रश्न सोडवताना फलदायी ठरेल, असे एक इच्छुक आवश्यक टिप्स आणि कौशल्य प्रभावीपणे कव्हर करण्याची अपेक्षा करू शकतो./An aspirant can expect the essential tips and expertise to cover the topics effectively, which will be fruitful while solving the test papers and finally securing an edge in the MPSC Combined Prelim Exam scheduled on 4th September 2021.

  • आमचे तज्ञ शिक्षक हे सत्र घेणार आहेत ज्यांना या परीक्षेचा अनुभव आहे, सोबत हे सर्व शिक्षक खूप वर्षापासून मार्गदर्शन पण करता आहेत या परीक्षेसाठी./The expert faculties are conducting these sessions have appeared for the MPSC Combined Exam. They are well versed with the exam journey and have years of mentoring experience, and many of their students are working in Group B services in the Maharashtra State.

Follow us for latest updates