MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022, अडचण पातळी, प्रश्न नमुना, प्रयत्न

By Ganesh Mankar|Updated : August 1st, 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) MPSC संयुक्त 2022 मुख्य परीक्षा घेतली आहे. मुख्य परीक्षेसाठी तपशीलवार MPSC संयुक्त 2022 परीक्षेचे विश्लेषण प्रदान केले आहे जेणेकरून उमेदवारांना एकूण चांगले प्रयत्न, विचारलेले प्रश्न इत्यादी तपशील मिळतील. लेखातील तपशील शोधा आणि MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022 वर विनामूल्य सत्र पहा.

byjusexamprep

 

Table of Content

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) ने 09 July 2022-31 July 2022 पर्यंत MPSC संयुक्त परीक्षा आयोजित केली होती. जे उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरतील त्यांना मुलाखत चाचणीत (PSI) परवानगी दिली जाईल.

MPSC संयुक्त मुख्य विश्लेषण 2022-मुख्य ठळक मुद्दे

 • MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा ९, १७, २४ आणि ३१ जुलै रोजी घेण्यात येणार आहे.
 • परीक्षेचे माध्यम मराठी आणि इंग्रजी
 • एकूण प्रश्नांची संख्या 100 आहे.
 • परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने (OMR-आधारित) घेण्यात आली.

byjusexamprep

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: परीक्षेचा नमुना

प्रश्नपत्रिकेवर आधारित MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षेचे महत्त्वाचे तपशील येथे आहेत:

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022

प्रश्नांची संख्या

एकूण 200 प्रश्न (प्रत्येक पेपरमध्ये 100 प्रश्न)

एकूण गुण

400 गुण (प्रत्येक पेपरमध्ये 200 गुण)

निगेटिव्ह मार्किंग

0.5

निवडींची संख्या

4

परीक्षेचा कालावधी

60 मिनिटे

चाचणी प्रकार

MCQs

माध्यम

मराठी आणि इंग्रजी भाषा

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022: परीक्षेची अडचण पातळी

आम्ही प्रत्येक विभाग/विभागासाठी MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 ची अडचण पातळी सादर केली आहे. उमेदवार विभागवार तक्त्यामध्ये प्रश्नांची पातळी तपासू शकतात:

पेपर

काठिण्यपातळी

पेपर 1

सोपे-मध्यम 

पेपर 2 (PSI)

सोपे-मध्यम 

पेपर 2 (ASO)

सोपे-मध्यम

पेपर 2 (STI)

सोपे-मध्यम

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022 - चांगले प्रयत्न

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण, 2022 आणि परीक्षेत बसलेल्या इच्छुकांनी सामायिक केलेल्या पुनरावलोकनानुसार, "Byjus' Exam Prep" तज्ञांकडून वाजवी परीक्षेचे Cut-off दिले जातील.

तारीख आणि दिवस

पेपर

चांगले प्रयत्न

09 जुलै, शनिवार

पेपर 1

70-75

17 जुलै, रविवार

पेपर 2 (PSI)

75-80

24 जुलै, रविवार

पेपर 2 (STI)

70-75

31 जुलै, रविवार

पेपर 2 (ASO)

80-85

MPSC संयुक्त मुख्य 2022: प्रश्नांचे गुणांचे वजन

खालील तक्त्यामध्ये, MPSC संयुक्त मुख्य 2022 पेपरचे प्रश्नचिन्हांचे वेटेज दिले आहे:

पेपर 1 (09 July 2022)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

मराठी भाषा (मराठी)

50

100

इंग्रजी भाषा (इंग्रजी)

3060

सामान्य ज्ञान

2040

एकूण

100200

पेपर 2 (17 July 2022): PSI

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

लॉजिकल रिझनिंग

1530

महाराष्ट्राचा भूगोल

1020

महाराष्ट्राचा इतिहास

1020

भारतीय संविधान

1020

प्रमुख कायदा

55110

एकूण 

100

200

Paper 2: STI (24 July 2022)

Subjects

Number of questions

Total Marks

Logical Reasoning

15

30

Geography of Maharashtra

10

20

History of Maharashtra

10

20

Indian Constitution

10

20

Economy

55

110

Total

100

200

पेपर 2 (31st July 2022): ASO

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये तुम्हाला 31 जुलै 2022 रोजी झालेल्या पेपर क्रमांक दोन चे प्रश्न निहाय गुणसंख्या मिळणार आहे:

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

लॉजिकल रिझनिंग

15

30

महाराष्ट्राचा भूगोल

1020

महाराष्ट्राचा इतिहास

1020

भारतीय संविधान

55110

अर्थव्यवस्था

1020

एकूण 

100

200

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार पुनरावलोकन

एमपीएससी संयुक्त मुख्य 2022 परीक्षेत बसलेले उमेदवार विभागवार पुनरावलोकन पाहू शकतात:

पेपर 1 (09 July 2022)

या पेपरमध्ये 3 विभाग आहेत. विभागवार विश्लेषण खाली दिले आहे:

पेपर 1 : मराठी व्याकरण

या विभागात 100 गुणांसाठी एकूण 50 प्रश्न विचारण्यात आले होते. विद्यार्थ्याच्या समीक्षेवर आधारित, विभागाची अडचण पातळी साधी-माध्यम आहे. मराठी व्याकरण विभागासाठी खालील विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

 • कर्म विस्तार विधेय पूर्वक 
 • विशेषण 
 • क्रियाविशेषण प्रकार 
 • उभयान्वयी अव्यय याचा प्रकार 
 • लिंग केवलप्रयोगी शब्दाचा उपप्रकार 
 • अनेक वचन
 • भाषेतील शब्द 
 • सर्वनाम 
 • वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ 
 • प्रश्नार्थक वाक्याचा प्रकार 
 • क्रियाविशेषणाचे उपप्रकार
 • वाक्यप्रचार
 • विराम चिन्ह 
 • शुद्ध शब्दांचे गट 
 • अचूक 
 • वाक्यप्रचार 
 • परकीय 
 • विभक्ती 
 • मिश्र वाक्य 
 • संयोग कर्म 

पेपर 1: इंग्रजी व्याकरण

या विभागात 60 गुणांसाठी एकूण 30 प्रश्न विचारण्यात आले होते. विद्यार्थ्याच्या पुनरावलोकनावर आधारित, विभागासाठी कठीण पातळी मध्यम-कठीण आहे. इंग्रजी व्याकरण विभागासाठी खालील विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले.

 • correct alternative 
 • wrongly spelt word 
 • interrogative sentence 
 • proper punctuation 
 • conjunction 
 • indirect speech
 • match the pair
 •  meaning of word 
 • compound noun 
 • synonyms 
 • incorrect sentence 

पेपर 1: सामान्य ज्ञान

या विभागात 40 गुणांसाठी एकूण 20 प्रश्न विचारण्यात आले होते. विद्यार्थ्याच्या पुनरावलोकनावर आधारित, विभागासाठी कठीण पातळी मध्यम-कठीण आहे. सामान्य ज्ञान विभागासाठी खालील विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले.

 • फिल्मफेअर सर्वोत्कृष्ट चित्रपट पुरस्कार
 • फिफा सर्वोत्तम
 • फुटबॉल खेळणारा
 • भारतीय लष्कराचे प्रमुख
 • ऑस्कर पुरस्कार
 • बप्पी लहरी
 • ऑलिम्पियाड बुद्धिबळ स्पर्धा
 • माहिती अधिकार कायदा 2005
 • महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
 • तटस्थ इंटरनेट विनिमय

पेपर 2: PSI (17 July 2022)

या पेपरमध्ये 2 विभाग आहेत. पहिला विभाग सामान्य अभ्यासावर आधारित आहे, ज्यामध्ये इतिहास, राज्य आणि भूगोल विषयांचा समावेश आहे. दुसऱ्या विभागात विविध मोठ्या आणि किरकोळ Acts समावेश आहे.

सामान्य अध्ययन विभाग

सामान्य अभ्यासात आपल्याला इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल असे विषय मिळतात आणि या विषयांचे एकूण वेटेज ९० गुण आहे.

सामान्य अध्ययन ज्ञान विभागासाठी खालील विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले.

 • महाराष्ट्राची खनिज संपत्ती
 • महाराष्ट्राची जनगणना
 • रॉक सिस्टम
 • महाराष्ट्राचा प्रशासकीय विभाग
 • ऊर्जा
 • शिखरे
 • महाराष्ट्रातील घाट
 • महाराष्ट्रातील नद्या
 • कामगार संघटना
 • कारखाना आयोग
 • राजश्री शाहू महाराज
 • संविधान सभेचे अधिवेशन
 • राज्य विधिमंडळ
 • राज्यपालाचा विवेकाधिकार
 • राष्ट्रपती
 • कलम 356
 • सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
 • मसुदा समितीचे सदस्य

कायदा विभाग

हा विभाग महाराष्ट्र पोलीस कायदा, भारतीय दंड संहिता, CrPC भारतीय पुरावा कायदा इत्यादी विविध प्रकारचे कायदे दर्शवितो. या कलमाचे एकूण वजन 110 गुण आहे.

कायदा/कायदा विभाग ज्ञान विभागासाठी खालील विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले:

 • महाराष्ट्र पोलीस कायदा 1951 (20 गुण)
 • भारतीय पुरावा कायदा 1872 (20 गुण)
 • भारतीय दंड संहिता 1860 (20 गुण)
 • फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (20 गुण)
 • इतर कायदे (30 गुण)

Paper 2: STI (24th July 2022)

या पेपरमध्ये 2 विभाग आहेत. पहिला विभाग सामान्य अभ्यासावर आधारित आहे, ज्यामध्ये इतिहास, राजकीय, भूगोल आणि तर्क विषयांचा समावेश आहे. दुसऱ्या विभागात अर्थशास्त्र विषय आहे.

पेपर 2 STI: भारतीय अर्थव्यवस्था

या विभागात भारताच्या आर्थिक विकासावर आधारित प्रश्न होते. या विभागात एकूण 55 प्रश्न विचारले आहेत. विभागाची एकूण अडचण पातळी मध्यम-अडचण आहे.

या विभागात विचारले जाणारे प्रश्न खालील विषय आणि उपविषयांशी संबंधित होते:

 • भारतात थेट विदेशी गुंतवणूक
 • कॉपीराइट आणि संबंधित अधिकार
 • आंतरसरकारी मंच
 • WTO 10वी मंत्रीस्तरीय परिषद
 • भारताची निर्यात
 • मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टॅबिलायझेशन प्रोग्राम
 •  निर्यातदार कर्जदारांना कर्ज देणे
 • भारत- UAE उच्चस्तरीय टास्क फोर्स
 • प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार
 • थेट लाभ हस्तांतरण
 • व्यय व्यवस्थापन आयोग
 • केळकर टास्क फोर्स समिती
 • तुटीचा अर्थसंकल्प
 • केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च
 • केंद्र सरकारचा महसूल खर्च
 • कर सुधारणा समिती
 • जीएसटी
 • अप्रत्यक्ष कर
 • केंद्र सरकारचे कर नसलेले महसूल स्रोत १
 • चौथा वित्त आयोग
 • सरकारसाठी अल्पकालीन निधीचा प्रमुख स्रोत
 • भारतात अन्न अनुदान
 • सेवा कर

पेपर 2 STI: सामान्य अध्ययन विभाग

या विभागात इतिहास, राजकारण, भूगोल आणि तर्कशास्त्र या विषयांचा समावेश आहे. विभागात एकूण 45 प्रश्न विचारले आहेत.

सामान्य अध्ययन विभागात खालील विषय आणि उपविषय आहेत:

 1. जागतिक लोकसंख्या दिवस
 2. राष्ट्रीय उद्यान आणि जिल्हा
 3. औरंगाबाद विभाग
 4. कोकण
 5.  लोह धातूचा साठा
 6. किमान तापमान श्रेणी
 7. ग्राम स्वच्छता अभियान
 8. पुणे शहरात पूर
 9. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
 10. उठाव
 11. हिंदू महासभा
 12. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
 13. डावी चळवळ आणि संघटना
 14. धर्मनिरपेक्षता

पेपर 2: ASO (31st July 2022)

एमपीएससी संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षेत आपल्याला दोन विभाग बघायला मिळतात. एका विभागात ASO या पदाशी निगडित प्रश्न असतात. म्हणजेच राज्यव्यवस्था या विषयाशी संबंधित प्रश्न संख्या जास्त असते आणि उर्वरित विषय असतात.

विभाग 1: राज्यव्यवस्था 

राज्यव्यवस्था या विभागात ASO मुख्य परीक्षा पेपर क्रमांक 2 मध्ये एकूण 55 प्रश्न हे 110 गुणांसाठी विचारले होते. राज्यव्यवस्था या विभागावर खालील घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते:

 1. मार्गदर्शक तत्त्वे 
 2. उद्दिष्टांचा ठराव 
 3. कलम 25 
 4. संविधान सभा 
 5. जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क 
 6. संविधान सभेची रचना 
 7. केंद्र-राज्य संबंध 
 8. घटनादुरुस्ती 
 9. धर्मनिरपेक्ष राज्य 
 10. 42 वी घटनादुरुस्ती 
 11. राज्यसभा 
 12. महालेखापरीक्षक 
 13. सचिवालय 
 14. अंदाज समिती 
 15. राज्य विधान परिषद 
 16. बलवंतराव मेहता समिती 
 17. महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग 
 18. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग 
 19. राज्य पुनर्रचना आयोग 
 20. राज्यपाल

विभाग 2: इतर विषय

एमपीएससी संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षेच्या ASO पेपर क्रमांक 2 मध्ये इतर विषयांमध्ये जवळपास 45 प्रश्न हे 90 गुणांसाठी विचारले होते यात इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी अशा विषयांचा समावेश होता.

खालील घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते: 

विषय

घटक

भूगोल

 • सागरी क्षेत्र
  कडप्पा खडक प्रणाली
  चंद्रपूर जिल्ह्यातील वस्त्या
  नाशिक जिल्ह्यातील तालुके
  महाराष्ट्राचा पूर्वेकडील विभाग
  2011 ची जनगणना
  महाराष्ट्रातील खेडयांचे प्रमाण
  कोकणातील नद्या
  चक्रीवादळ
  पावसाचे प्रमाण

अर्थव्यवस्था

 • नियोजन मंडळ
  नियोजन आयोग
  दहावी पंचवार्षिक योजना
  भारतातील गरीबी प्रमाण
  सेवाक्षेत्र
  दारिद्र्याचे प्रमाण
  बेकारी
  विषमता निर्देशांक

इतिहास

 • आंबेडकरांची चळवळ
  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
  कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना
  आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर
  चाफेकर बंधू
  नारायण मेघाजी लोखंडे
  विष्णुशास्त्री पंडित
  सार्वजनिक सभा

 

byjusexamprep

MPSC संयुक्त मुख्य अपेक्षित कट ऑफ 2022

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा विश्लेषण आणि पुनरावलोकनानुसार, परीक्षेसाठी अपेक्षित कट-ऑफ खाली दिले आहेत.

 • MPSC संयुक्त मुख्य 2022 अपेक्षित कट-ऑफ - (सूचित केले जाईल)

MPSC संयुक्त मुख्य 2022: विचारलेले प्रश्न

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये खालील प्रश्न विचारण्यात आले:

पेपर 1 (09 July 2022)

 • Her bank fell down from her purse.
 • What kind of synthesizer is the underlined word in the sentence?
 • The word 'avaricious' is synonymous with
 • Choose the incorrect sentence:
 • The underlined word in the given sentence is:
 • Complete the sentence choosing the correct alternative.
 • Choose the word/s wrongly spelled.
 • Which of the following sentences changes the above imperative sentence into an interrogative
 • Use proper punctuation in the blank space of the following sentence:
 • खालीलपैकी कोणती व्यंजने उष्म व्यंजने मानली जातात ?
 • पुढील वाक्प्रचारातील चुकीच्या जोड्या ओळखा.
 • आनंद, दुःख, आश्चर्य, प्रशंसा, तिरस्कार अशा मनातील विविध भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दानंतर कोणते विरामचिन्ह येते ?
 • 'शेतातील पिक चांगले आल्यामुळे रंगरावांनी कर्जापोटी काही रक्कम जमा केली, आपला कर्जबोजा थोडासा हलका झाल्याने ते आनंदीत झाले' या वाक्यातील अधोरेखित शब्दातील आशय सूचित करणारा योग्य वाक्यप्रचार' ओळखा..
 • शुद्धलेखनाच्या नियमांनुसार शुद्ध शब्दांचे गट ओळखा
 • 'चौकीदार' हा शब्द कोणत्या परकीय भाषेतील आहे?
 • 'काय बोलायचे असेल ते बोल, " या विधानातील 'काय' हे शब्दरूप कोणत्या सर्वनाम प्रकारातील आहे?
 • आंधळ्याला भिक्षा वाढा बाई तुमचा बोलबाला होईल' या वाक्यातील वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ पुढीलपैकी कोणता?

पेपर 2: PSI (17th July 2022)

 • मोबाईल खूप महाग असला तरी ती चैनीची गोष्ट नाही कारण मोबाईलच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी शिकता येतात. वरील विधानावरून खालीलपैकी कोणता निष्कर्ष काढता येईल:
 • P. Q. R. S. T आणि U चुलत भाऊ आहेत. कोणतेही दोन चुलत भाऊ एकाच वयाचे नाहीत, परंतु सर्वांचे वाढदिवस एकाच तारखांना असतात. सर्वात धाकटा 17 वर्षांचा आहे आणि सर्वात मोठा T 22 वर्षांचा आहे. U वयाने Q आणि S च्या दरम्यान आहे. P हे Q पेक्षा जुने आहे. R S पेक्षा जुने आहे. अनुक्रमे 5 आणि R वयोगटातील जोडी निवडा; जर Q 17 वर्षांचा असेल.
 • मिश्रण हे रासायनिक A चे 8 भाग आणि पाण्याचे 3 भाग बनलेले आहे. 26 लिटर पाणी टाकल्यानंतर जर मिश्रणात ए रसायन असेल तर अर्धा पाणी. त्यात किती लिटर रासायनिक A आहे ते निवडा.
 • सौरभकडे त्रिकोणी आणि आयताकृती आकाराचे 25 कागद आहेत. एकूण कोनांची संख्या 88 आहे. मग त्रिकोणी आकाराचे कागदाचे तुकडे किती आहेत आणि त्रिकोणाच्या कोनांची संख्या किती आहे?
 • 2001 ते 2011 च्या जनगणनेदरम्यान लोकसंख्येतील बदलानुसार खालील जिल्ह्यांची उतरत्या क्रमाने मांडणी करा.
 • महाराष्ट्रातील खालीलपैकी कोणते जिल्हे डोलोमाइट उत्पादनात महत्त्वाचे आहेत?
 • ----- महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भ आणि कोकण वगळता सर्वत्र खडक आढळतात.
 • बीड जिल्हा महाराष्ट्राच्या ----- विभागात आहे.
 • 'अस्तंभ शिखर' संदर्भासाठी योग्य पर्याय कोणता?
 • महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना----- मध्ये झाली.
 • महाराष्ट्रातील घाटांबाबत खालील विधान विचारात घ्या.
 • कोकणातील नद्या काही कारणांमुळे खूप वेगाने वाहतात, बरोबर ओळखा.
 • ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष कोण होते?
 • 31 ऑक्टोबर 1920 रोजी नारायण मल्हार जोशी यांनी बॉम्बे येथे स्थापना केली.
 • किसन फागोजी बनसोड यांनी सामाजिक क्रांतीसाठी खालीलपैकी कोणते प्रकाशन प्रकाशित केले?

Paper 2 (24th July 2022): STI

 1. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीत सर्वाधिक टक्के वाटा असलेल्या खालील गुंतवणूकदार देशांना त्यांच्या महत्त्वानुसार क्रमवारी लावा.
 2. TRIPS अंतर्गत, अन्न, औषधे आणि रासायनिक उत्पादनांना कॉपीराइट आणि संबंधित अधिकारांचे -------- वर्षांचे संरक्षण आहे.
 3. WTO ची दहावी मंत्रीस्तरीय परिषद 2015 मध्ये------ येथे आयोजित करण्यात आली होती.
 4. ----- 2018-19 मध्ये भारताच्या निर्यातीत पहिले स्थान आहे.
 5. खालीलपैकी कोणते निर्यातदार कर्जदारांना निर्यात पत कर्ज देण्यामधील जोखमींविरूद्ध बँकांना विमा संरक्षण प्रदान करते?
 6. भारत-यूएई उच्चस्तरीय टास्क फोर्स ऑन इन्व्हेस्टमेंट (HLTFI) शी संबंधित खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
 7. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) कराराच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
 8. ----- 2016 - 17 मध्ये भारताच्या निर्यात कमाईमध्ये प्रथम स्थान पटकावले.
 9. खर्च व्यवस्थापन आयोग (EMC) ची स्थापना वर्षभरात करण्यात आली.
 10. केळकर टास्क फोर्स समितीने वर्षभरात कर सुधारणांच्या शिफारशी केल्या.
 11. प्रो. कलदोर यांनी खालीलपैकी कोणत्या कराची शिफारस केली होती?
 12. खालीलपैकी कोणते केंद्र सरकारच्या महसुली खर्चाशी संबंधित आहेत?
 13. भारतात कर सुधारणांसाठी कोणत्या समित्या नेमण्यात आल्या?
 14. खालीलपैकी कोणता अप्रत्यक्ष कर आहे?
 15. चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना ------ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

पेपर 2: ASO (31st July 2022)

 1. सागरी तेल क्षेत्र, बॉम्बे हाय जवळ आहे______
 2. 'कडप्पा' प्रकारचा खडक महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात आढळतो?
 3. चंद्रपूर जिल्ह्यात ________ मुळे विखुरलेल्या वस्त्या आढळतात.
 4. नाशिक विभागात एकूण किती तालुके आहेत?
 5. 1886 मधील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे कलकत्ता अधिवेशन दिनशॉ वाचा, दाजी खरे आणि ____ यासारख्या महाराष्ट्रीय नेत्यांनी दिलेल्या अनेक धगधगत्या भाषणांसाठी उल्लेखनीय होते.
 6. 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' ची स्थापना _______ यांनी 1920 मध्ये केली होती.
 7. सुप्रसिद्ध कामगार नेते एन.एम.लोखंडे यांचे निधन झाल्यानंतर अन्य नेते भिवाजी रामजी नरे, एस. बोले आणि हरिश्चंद्र तळचेरकर यांनी 1909 मध्ये ________ संघटित करून गिरणी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला.
 8. संविधान सभेच्या खालीलपैकी कोणत्या समितीचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते?
 9. फाळणीपूर्वी भारतीय संविधान सभेत खालीलपैकी कोणाचा समावेश करण्यात आला होता?
 10. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांना कार्यकारिणीच्या कोणत्याही नियंत्रणापासून निष्पक्षपणे आणि स्वतंत्रपणे काम करता यावे यासाठी आपल्या राज्यघटनेत कोणते सुरक्षा उपाय विणले गेले आहेत?
 11. कोणत्या समितीने/कमिशनने शिफारस केली आहे की एक धोरण-निर्धारण संस्था म्हणून सचिवालय आणि धोरण-अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून संचालनालय यांच्यातील भेद रद्द करावा'?

To access the content in English, click here: MPSC Combined Mains Analysis 2022

Comments

write a comment

MPSC Combined Analysis in Marathi FAQs

 • MPSC संयुक्त मुख्य 2022 'पेपर 1' ची काठीण्य पातळी मध्यम ते कठीण आहे.

 • MPSC संयुक्त मुख्य 2022 चे निकाल आणि कट ऑफ मार्क्स प्रसिद्ध केले जातील, जे उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले आहेत.

 • 'MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022' मध्ये पेपर 1  मध्ये 200 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात.

 • MPSC संयुक्त मुख्य 2022 परीक्षा विश्लेषण आणि पुनरावलोकनानुसार, परीक्षेसाठी अपेक्षित कट-ऑफ परीक्षेनंतर सूचित केले जातील.

 • MPSC संयुक्त मुख्य 2022 परीक्षा 9, 17, 24 आणि 31 जुलै रोजी होईल.

Follow us for latest updates