MPSC Combined Last Minute Preparation Tips to Crack, संयुक्त पूर्व परीक्षा शेवटच्या क्षणाच्या टिप्स

By Ganesh Mankar|Updated : September 3rd, 2021

एमपीएससी संयुक्त पूर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतली जाते. या परीक्षेत पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), सहाय्यक विभाग अधिकारी (ASO) आणि राज्य कर निरीक्षक (STI) अशा तीनही पदांसाठी  एकच संयुक्त परीक्षा घेतली जाते. 4 सप्टेंबर 2021 ला हि पूर्व परीक्षा होणार आहे. आता परीक्षेला फक्त काही दिवस उरले आहेत, तर या उरलेल्या कालावधीचा कशाप्रकारे परिपूर्ण उपयोग करावा आणि त्यासंबंधी काही टिप्स या आजच्या लेखात आपण बघणार आहोत.

2020 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) महाराष्ट्र अ-राजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा 2020 साठी अधिसूचना जारी केली होती. MPSC द्वारे एकूण 806 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत, त्यापैकी 475 पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी, 52 साठी सहाय्यक विभाग अधिकारी पद आणि राज्य कर निरीक्षक पदासाठी 64. 

In 2020, the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) had issued notification for Maharashtra Non-Gazetted Group-B Joint Pre-Examination 2020. A total of 806 vacancies have been declared by the MPSC, out of which 475 are for the post of Sub-Inspector of Police, 52 for the post of Assistant Divisional Officer and 64 for the post of State Tax Inspector. The Commission has recently announced the admission letter for the Joint Pre-Examination on 25th August 2021.

 • जे उमेदवार  पूर्व परीक्षेचा कट-ऑफ पास  करतील त्यांना नंतर मुख्य परीक्षेला बोलावले जाते. नुकतेच आयोगाने 25 ऑगस्ट 2021 ला संयुक्त पूर्व परीक्षेचे प्रवेश पत्र जाहीर केले आहे. परीक्षेपूर्वी अंतिम आणि काही दिवस हा सर्वात महत्वाचा कालावधी मानला जातो. आता परीक्षेला फक्त काही दिवसच उरलेले आहेत, तर येणाऱ्या परीक्षेत जास्तीत जास्त गुण मिळवण्यासाठी कशा पद्धतीने उरलेल्या कालावधीचा उपयोग करावा यासंबंधी पुढे काही टिप्स दिलेल्या आहेत.
 • The last and a few days before the exam is considered the most important period. Now that there are only a few days left for the exam, here are some tips on how to use the remaining time to get maximum marks in the MPSC Combined Exam? 

1. कोणत्याही नवीन विषय वाचू नका/Don't read any new topics.

 • जवळजवळ प्रत्येक उमेदवार करत असलेल्या काही चुकांपैकी एक म्हणजे नवीन विषयापासून सुरुवात करणे आणि मागील विषय विसरणे.
 • तुमच्यासाठी पूर्णपणे नवीन असलेल्या विषयाची सुरुवात केल्याने डिमोटिव्हेशन होते ज्यामुळे तुम्हाला नैराश्य/चिंता निर्माण होऊ शकते आणि  तुमची संपूर्ण तयारी खराब होऊ शकते.
 • One of the few mistakes that almost every candidate makes is to start with a new topic and forget about the previous one.
 • Starting a topic that is completely new to you leads to demotivation which can lead to depression / anxiety and ruin your overall preparation.

2. फक्त महत्वाच्या घटकांचीच उजळणी करा/Review only the important topics

 • परीक्षेच्या आधीच्या काही दिवसांमध्ये, संपूर्ण पुस्तक वाचणे जवळजवळ अशक्य असते.
 • उमेदवाराने नेहमीच जास्त महत्व असलेले घटक करावे  मूलभूत गोष्टींवर एक नजर टाकणे देखील अनिवार्य आहे.
 • नेहमी तयार केलेल्या नोट्समधून किंवा पुनरावृत्ती करताना आपण तयार केलेल्या संपूर्ण वेळेस वापरलेल्या साहित्याचा अभ्यास करा.
 • ज्या अध्यायांची आणि विषयांची तुम्ही आधीपासून पूर्णत: माहिती घेतली आहे किंवा ती वाचून दाखवा आणि फक्त त्या सुधारित करा.
 • शेवटच्या काही दिवसा दरम्यान नवीन पुस्तकातून कधीही अभ्यास किंवा सुधारणा करू नका
 • In the days leading up to the exam, it is almost impossible to read the entire book.
 • It is also mandatory for the candidate to always take a look at the basics that should be the most important topic
 • Always study the material you used throughout the time you created, from the notes you created or when you were repeating.
 • Read or revise the chapters and topics that you are already fully aware of and just revise them.
 • Never study or revise from a new book during the last few days

3. चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे/To study Current Affairs

 • चालू घडामोडी या विषयात खूप तथ्यात्मक माहिती असते.
 • त्यामुळे हा विषय शेवटच्या काही दिवसात केला तर जास्त गोष्टी लक्षात राहू शकतात.
 •  त्यामुळे आता या उरलेल्या दिवसात 2019 च्या चालू घडामोडी आणि 2020  च्या चालू घडामोडी एकदा वाचून घ्या.
 • There is a lot of factual information on current affairs.
 • So, if this topic is done in the last few days, more things can be remembered.
 • So now for the rest of the day read the current affairs of 2019 and the current affairs of 2020 once.

4. जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिका सोडवणे/Solve maximum number of Question Papers

 •  आता उरलेल्या कालावधीत फक्त एमपीएससी संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या जास्तीत जास्त सराव प्रश्नपत्रिका सोडवाव्यात.
 •  येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की टेस्ट सिरीज मध्ये येणाऱ्या गुणांना फारसे महत्त्व देऊ नका फक्त जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविण्यावर भर द्या.
 •   Now in the remaining period, only maximum practice question papers of MPSC joint pre-examination should be solved.
 •   One thing to keep in mind here is not to give too much importance to the marks coming in the test series, just focus on solving as many questions as possible.

5. आरोग्याची काळजी घ्या/Take care of your health.

 • शेवटच्या काही दिवसांमध्ये उमेदवारांमध्ये परीक्षेविषयी एक भीती असते.
 •  ज्यामुळे ते आजारी पडतात आणि वर्षभर केलेल्या मेहनतीवर तीव्र परिणाम होतो.
 •  त्यामुळे आपल्या आरोग्याची योग्य काळजी घ्या.
 • Candidates have had a fear of exams in the last few days.
 • Which makes them sick and severely affects their hard work throughout the year.
 • So, take proper care of your health.

6. आवश्यक झोप घ्यावी/Get the necessary sleep

 • काही उमेदवार दिवस-रात्र अभ्यास करतात त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.
 • तसेच पुरेशी झोप न घेतल्यामुळे मेंदूला आराम मिळत नाही आणि तुम्ही वाचलेले विसरायला सुरुवात होते.
 •  त्यामुळे उमेदवारांनी पुरेशी आठ तास झोप घ्यावी आणि तसेच सकस आहार घ्यावा.
 • Some candidates study day and night which affects their health.
 • Also, not getting enough sleep does not relax the brain and you start to forget what you have read.
 • Therefore, candidates should get enough eight hours of sleep and a healthy diet.

7. सकारात्मक रहा आणि आपल्या तयारीवर विश्वास ठेवा/Be positive and believe in your preparation

 • तयारीसाठी खूप मेहनत घेऊनही बहुतांश विद्यार्थी पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत.
 • हे मुख्यतः स्वतःवर विश्वास नसणे आणि नकारात्मक बोलण्यामुळे होते.
 • परीक्षेच्या आधी, स्वतःला हे सांगणे आवश्यक आहे की आपण पुरेशी तयारी केली आहे.
 • आत्म-शंका आणि निराशावाद तुम्हाला परीक्षेत मदत करणार नाही. त्यामुळे सकारात्मक राहा.
 • Most of the students cannot pass the pre-exam even after working hard for the preparation.
 • This is mainly due to a lack of self-confidence and negative speaking.
 • Before the exam, it is important to tell yourself that you have prepared enough.
 • Self-doubt and pessimism will not help you in the exam. So, stay positive.

वरती दिलेल्या टिप्स, उरलेल्या कालावधीचा जर योग्य वापर केला तर येणाऱ्या परीक्षेत तुम्ही नक्कीच यश संपादन करू शकाल. If you use the rest of the time properly with the tips given above, you will definitely succeed in the upcoming exams.

Best of Luck!! 

MPSC Combined Exam Date 2021

Recruitment Board

Maharashtra Public Service Commission (MPSC)

Post Name

MPSC Combined Group B 

Vacancy

806

Notification Release Date

28th Feb 2020

Apply Online Start Date

28th Feb 2020

Exam Date

04th September 2021 

Admit Card Date

25th August 2021

Prelims result

To be notified

Mains Exam Date

To be notified

Mains Result

To be notified

Interview Dates

To be notified

 For comprehensive revision, click here:

MPSC Combined Exam Prelims Marathon Sessions 2021/ फास्ट ट्रॅक रिविजनसाठी मॅरेथॉन सत्र"

MPSC Subordinate Services Study Material 2021: Last 20 Days Study Plan for Better Score 

More from us 

MPSC Complete Study Notes [FREE]

Current Affairs for MPSC Exams PDF

NCERT Summary PDF (English)

Get Unlimited access to Structured Live Courses and Mock Tests- Gradeup Super

Get Unlimited access to 40+ Mock Tests-Gradeup Green Card

Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Posted by:

Ganesh MankarGanesh MankarMember since Aug 2021
Community Manager for Maharashtra State Exams
Share this article   |

Comments

write a comment

FAQs

 • Gradeup is now BYJU'S Exam Prep that offers the most comprehensive preparation for all exams. Get Monthly/Weekly Current Affairs, Daily GK Update, Online Courses, Latest Pattern Test Series and detailed Study Material from the top faculty at your fingertips. Want to learn more? Do not hesitate to contact our customer care here.

 • आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणाली वर खाते अद्यावत करण्यासाठी .. https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर जावे.

 • एमपीएससीच्या राज्यसेवा परीक्षेत जवळपास 15-20 प्रश्न जे 30-40 गुणांसाठी आणि एमपीएससी कम्बाईन एक्झाम मध्ये पंधरा गुणांसाठी पंधरा प्रश्न येतात.

 •  नि:संशयपणे एमपीएससी परीक्षेसाठी सर्वोत्तम चालू घडामोडी BYJU'S Exam Prep वर उपलब्ध आहे त्यामुळे BYJU'S Exam Prep एमपीएससी चालू घडामोडी साठी सर्वोत्तम वेबसाईट आहे.

 • एमपीएससी परीक्षेसाठी किमान 12 ते 15 महिन्याच्या चालू घडामोडी चा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

 •  एमपीएससी संयुक्त पूर्व पूर्वपरीक्षेत अर्थशास्त्र या विषयासाठी तुम्ही रंजन कोळंबे सरांचे ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ हे पुस्तक किंवा दीपस्तंभ प्रकाशनाचे किरण देसले सरांचे ‘स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्त्र भाग 1’ हे पुस्तक देखील वाचू शकतात.

Follow us for latest updates