Last Minute Tips for MPSC Combined Prelims 2022, शेवटच्या मिनिटाचे तयारी धोरण

By Ganesh Mankar|Updated : September 29th, 2022

MPSC Combined Examination 2022 is conducted by Maharashtra Public Service Commission. The MPSC Combined 2022 examination is conducted for the 4 posts of Sub-Inspector of Police (PSI), Assistant Divisional Officer (ASO),State Tax Inspector (STI), and Stamp Inspector. The prelims examination will be held on 08th October 2022. We will look at last-minute tips for the MPSC Combined for the 2022 exam cycle with just a few days to go before the exam.

byjusexamprep

MPSC संयुक्त परीक्षा 2022 ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतली जाते. MPSC संयुक्त 2022 परीक्षा पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), सहाय्यक विभागीय अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI), आणि मुद्रांक निरीक्षक या 4 पदांसाठी घेतली जाते. पूर्वपरीक्षा 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार आहे. आम्ही MPSC संयुक्त 2022 परीक्षेच्या चक्रासाठी शेवटच्या क्षणी टिप्स पाहू आणि परीक्षेच्या आधी काही दिवस बाकी आहेत.

Table of Content

Last Minute Preparation Tips to Crack MPSC Combined 2022

The last few days before the exam is considered the most important period. Now that there are only a few days left for the exam, here are some MPSC Combine Preparation Tips to help candidates prepare. Undoubtedly, it is one of the most competitive exams in Maharashtra State.

परीक्षेपूर्वीचे शेवटचे आणि काही दिवस हा सर्वात महत्त्वाचा कालावधी मानला जातो. आता परीक्षेला अवघे काही दिवस उरले असून, MPSC Combined Exam 2022 मध्ये जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यासाठी उरलेल्या वेळेचा उपयोग कसा करायचा याच्या काही टिप्स येथे आहेत?

byjusexamprep

7 Best Last Minute Tips for MPSC Combined Exam 2022

The following are the best 7 last-minute tips that will help you in the upcoming MPSC Combined exam of 2022 exam cycle:

1. कोणत्याही नवीन विषय वाचू नका/Don't read any new topics:

byjusexamprep

 • जवळजवळ प्रत्येक उमेदवार करत असलेल्या काही चुकांपैकी एक म्हणजे नवीन विषयापासून सुरुवात करणे आणि मागील विषय विसरणे.
 • तुमच्यासाठी पूर्णपणे नवीन असलेल्या विषयाची सुरुवात केल्याने डिमोटिव्हेशन होते ज्यामुळे तुम्हाला नैराश्य/चिंता निर्माण होऊ शकते आणि तुमची संपूर्ण तयारी खराब होऊ शकते.
 • One of the few mistakes that almost every candidate makes is to start with a new topic and forget about the previous one.
 • Starting a topic that is completely new to you leads to demotivation, which can lead to depression/anxiety and ruin your overall preparation.

2. फक्त महत्वाच्या घटकांचीच उजळणी करा/Revise only the important topics:

byjusexamprep

 • परीक्षेच्या आधीच्या काही दिवसांमध्ये, संपूर्ण पुस्तक वाचणे जवळजवळ अशक्य असते.
 • उमेदवाराने नेहमीच जास्त महत्व असलेले घटक करावे मूलभूत गोष्टींवर एक नजर टाकणे देखील अनिवार्य आहे.
 • नेहमी तयार केलेल्या नोट्समधून किंवा पुनरावृत्ती करताना आपण तयार केलेल्या संपूर्ण वेळेस वापरलेल्या साहित्याचा अभ्यास करा.
 • ज्या अध्यायांची आणि विषयांची तुम्ही आधीपासून पूर्णत: माहिती घेतली आहे किंवा ती वाचून दाखवा आणि फक्त त्या सुधारित करा.
 • शेवटच्या काही दिवसा दरम्यान नवीन पुस्तकातून कधीही अभ्यास किंवा सुधारणा करू नका
 • In the days leading up to the exam, it is almost impossible to read the entire book.
 • It is also mandatory for the candidate to always take a look at the basics that should be the most important topic.
 • Always study the material you used throughout the time you created, from the notes you created or when you were repeating.
 • Read or revise the chapters and topics that you are already fully aware of and just revise them.
 • Never study or revise from a new book during the last few days

3. चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे/To study Current Affairs:

byjusexamprep

 • चालू घडामोडी या विषयात खूप तथ्यात्मक माहिती असते.
 • त्यामुळे हा विषय शेवटच्या काही दिवसात केला तर जास्त गोष्टी लक्षात राहू शकतात.
 • त्यामुळे आता या उरलेल्या दिवसात 2020 च्या चालू घडामोडी आणि 2021 च्या चालू घडामोडी एकदा वाचून घ्या.
 • There is a lot of factual information on current affairs.
 • So, more things can be remembered if this topic is done in the last few days.
 • So now, for the rest of the day, read the current affairs of 2020 and the current affairs of 2021 once.

4. जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिका सोडवणे/Solve maximum number of Question Papers:

byjusexamprep

 • आता उरलेल्या कालावधीत फक्त एमपीएससी संयुक्त परीक्षेच्या जास्तीत जास्त सराव प्रश्नपत्रिका सोडवाव्यात.
 • येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की टेस्ट सिरीज मध्ये येणाऱ्या गुणांना फारसे महत्त्व देऊ नका फक्त जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविण्यावर भर द्या.
 • Only the maximum practice question papers of the MPSC combined 2022 exam should be solved in the remaining period.
 • One thing to remember here is not to give too much importance to the marks in the test series, just focus on solving as many questions as possible.

byjusexamprep

5. आरोग्याची काळजी घ्या/Take care of your health:

byjusexamprep

 • शेवटच्या काही दिवसांमध्ये उमेदवारांमध्ये परीक्षेविषयी एक भीती असते.
 • ज्यामुळे ते आजारी पडतात आणि वर्षभर केलेल्या मेहनतीवर तीव्र परिणाम होतो.
 • त्यामुळे आपल्या आरोग्याची योग्य काळजी घ्या.
 • Candidates have had a fear of exams in the last few days.
 • Which makes them sick and severely affects their hard work throughout the year.
 • So, take proper care of your health.

6. आवश्यक झोप घ्यावी/Get the necessary sleep:

byjusexamprep

 • काही उमेदवार दिवस-रात्र अभ्यास करतात त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.
 • तसेच पुरेशी झोप न घेतल्यामुळे मेंदूला आराम मिळत नाही आणि तुम्ही वाचलेले विसरायला सुरुवात होते.
 • त्यामुळे उमेदवारांनी पुरेशी आठ तास झोप घ्यावी आणि तसेच सकस आहार घ्यावा.
 • Some candidates study day and night, which affects their health.
 • Also, not getting enough sleep does not relax the brain, and you start to forget what you have read.
 • Therefore, candidates should get enough eight hours of sleep and a healthy diet.

7. सकारात्मक रहा आणि आपल्या तयारीवर विश्वास ठेवा/Be positive and believe in your preparation:

byjusexamprep

 • तयारीसाठी खूप मेहनत घेऊनही बहुतांश विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत.
 • हे मुख्यतः स्वतःवर विश्वास नसणे आणि नकारात्मक बोलण्यामुळे होते.
 • परीक्षेच्या आधी, स्वतःला हे सांगणे आवश्यक आहे की आपण पुरेशी तयारी केली आहे.
 • आत्म-शंका आणि निराशावाद तुम्हाला परीक्षेत मदत करणार नाही. त्यामुळे सकारात्मक राहा.
 • Most students cannot pass the exam even after working hard in preparation.
 • This is mainly due to a lack of self-confidence and negative speaking.
 • Before the exam, it is important to tell yourself that you have prepared enough.
 • Self-doubt and pessimism will not help you in the exam. So, stay positive.

वरती दिलेल्या टिप्स, उरलेल्या कालावधीचा जर योग्य वापर केला तर येणाऱ्या परीक्षेत तुम्ही नक्कीच यश संपादन करू शकाल. If you use the rest of the time properly with the tips above, you will succeed in the upcoming exams.

MPSC Combined Exam 2022: Exam Pattern

The MPSC Subordinate Services mains exam has two papers. Candidates will get 1 hour for each paper to solve the 100 questions. Total Marks will be 200 for each paper. The details of the MPSC Combine Exam Pattern are as follows:

MPSC Combined Mains Exam

No. Of Papers

Subjects

Number of QuestionsTotal MarksTime
Paper -I

Marathi-English

1002001 Hour
Paper-IIGeneral Studies

100

2001 Hour

MPSC Combined 2022: Important Dates

The following table will provide the important dates for the MPSC Combined examination for the 2022 exam cycle:

Events

Exam Dates

MPSC Combined 2022 Notification Date

June 2022

MPSC Combined Prelims 2022 Examination Date

08th October 2022

MPSC Combined Prelims 2022 Result Date

November 2022 

 

Related Important Links

MPSC Combined Result 2022

MPSC Combined Subordinate Services Prelims Answer Key 2022

MPSC Subordinate Services Cut Off 2022

MPSC Subordinate Services Eligibility Criteria 2022

MPSC Combined Subordinate Services Prelims Question Papers 2022

MPSC Combined Admit Card 2022

Maharashtra Subordinate Services Preparation Tips 2022

MPSC Subordinate Services Syllabus 2022

MPSC Subordinate Services Books 2022

Maharashtra Subordinate Services Salary & Job Profile in English & Marathi

Comments

write a comment

Last Minute Tips for MPSC Combined Prelims 2022 FAQs

 • The last few days before the exam is considered the most important period. Now that there are only a few days left for the exam, here are some tips:

  1. कोणत्याही नवीन विषय वाचू नका/Don't read any new topics:
  2. फक्त महत्वाच्या घटकांचीच उजळणी करा/Revise only the important topics:
  3. चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे/To study Current Affairs:
  4. जास्तीत जास्त प्रश्नपत्रिका सोडवणे/Solve maximum number of Question Papers:
  5. आरोग्याची काळजी घ्या/Take care of your health:
  6. आवश्यक झोप घ्यावी/Get the necessary sleep:
  7. सकारात्मक रहा आणि आपल्या तयारीवर विश्वास ठेवा/Be positive and believe in your preparation:
 • The last few days or hours are also important for each aspirant. It is always good to have the right mindset, and MPSC Combine 2022 aspirants should pay attention to all the little things that hinder or increase their level of readiness. In short, balanced and effective preparation at the last minute will go a long way in boosting one's self-confidence. 

 •  नि:संशयपणे एमपीएससी परीक्षेसाठी सर्वोत्तम चालू घडामोडी BYJU'S Exam Prep वर उपलब्ध आहे त्यामुळे BYJU'S Exam Prep एमपीएससी चालू घडामोडी साठी सर्वोत्तम वेबसाईट आहे.

 • एमपीएससी परीक्षेसाठी किमान 12 ते 15 महिन्याच्या चालू घडामोडी चा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. परंतु आयोगाच्या प्रश्नांचा आवाका जर आपण बघितला तर आयोग जवळपास दोन वर्षापर्यंतची प्रश्न सुद्धा चालू घडामोडी या घटकांतर्गत विचारत असते. त्यामुळे नवीन विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी परीक्षेची सुरुवात करताना किमान दोन वर्षाच्या चालू घडामोडी अभ्यासणे गरजेचे आहे.

 •  एमपीएससी संयुक्त पूर्वपरीक्षेत अर्थशास्त्र या विषयासाठी तुम्ही रंजन कोळंबे सरांचे ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ हे पुस्तक किंवा दीपस्तंभ प्रकाशनाचे किरण देसले सरांचे ‘स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्त्र भाग 1’ हे पुस्तक देखील वाचू शकतात. तसेच शेवटच्या दिवसात विद्यार्थी अर्थव्यवस्था या विषयाची लवकरात लवकर तयारी करण्यासाठी लोकसेवा पब्लिकेशन चे 'अर्थव्यवस्था क्लास नोट्स' हे पुस्तक वापरू शकतात.

Follow us for latest updates