hamburger

Union Budget 2022-23 Highlights (യൂണിയൻ ബജറ്റ്), Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

2022-23 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 01, 2022 നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിയൻ ബജറ്റാണിത്. 2022-23 കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ, തത്സമയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ അറിയാൻ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ നോക്കാം.

2022-23 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ

Union Budget 2022-23: 2022-23 ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് 2022 ഫെബ്രുവരി 1-ന് പേപ്പർലെസ് ഫോർമാറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  സർക്കാരിന്റെ വരവും ചെലവും ബജറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റ്?

 • ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനവും ചെലവും കണക്കാക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനയാണ് യൂണിയൻ ബജറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ.
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 112-ൽ വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവന എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ബജറ്റിനെ പരാമർശിക്കുന്നത്.

2022-23 ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിന്റെ സ്തംഭങ്ങൾ

2022-23 ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ നാല് തൂണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു:

 • പ്രധാന മന്ത്രി ഗതി ശക്തി
 • ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം
 • ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തലും നിക്ഷേപവും, സൂര്യോദയ അവസരങ്ങൾ, ഊർജ്ജ സംക്രമണം, കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം
 • നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ധനസഹായം

2022-23 ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, കർഷകർ, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകും.

ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച 9.27 ശതമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ 75ൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ 100 വരെയുള്ള 25 വർഷങ്ങൾ

2022-23 ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റ്, അടുത്ത 25 വർഷത്തെ ‘അമൃത് കാലം’ എന്ന പേരിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. (ഇന്ത്യ 75ൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ 100 വരെയുള്ള 25 വർഷങ്ങൾ)

മൂലധന ചെലവ് (CapEx)

 • 2022-23ൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫലപ്രദമായ മൂലധന ചെലവ് (ക്യാപ്എക്സ്) 10.68 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
 • ഇത് ജിഡിപിയുടെ 4.1 ശതമാനമാണ്.
 • FY23 CapEx ലക്ഷ്യം: 7.50 ലക്ഷം കോടി രൂപ.

ധനക്കമ്മി

 • FY21 ലെ 6.8% ൽ നിന്ന് 6.9% ആണ് FY22 ലെ ധനക്കമ്മി.
 • 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ധനക്കമ്മി ലക്ഷ്യം (FY23): ജിഡിപിയുടെ 6.4% ആണ്.

പിഎം ഗതി ശക്തി മാസ്റ്റർപ്ലാൻ

 • 16 ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൾട്ടി മോഡൽ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായുള്ള ദേശീയ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആണിത്.
 • റെയിൽ‌വേ, റോഡുകൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, എയർവേകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും വേഗത്തിലുള്ള സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുന്നതിന് മൾട്ടി-മോഡൽ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി പിഎം ഗതി ശക്തി 7 എഞ്ചിനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • അത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സമ്പന്നമാക്കുകയും യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളും അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
 • റോഡ്‌വേകൾ:2022-23ൽ 20,000 കോടി രൂപയുടെ ധനസമാഹരണത്തോടെ ദേശീയ പാത (എൻഎച്ച്) ശൃംഖല 25000 കിലോമീറ്റർ വികസിപ്പിക്കും.
 • ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ: 2022-23ൽ പിപിപി മോഡിലൂടെ നാല് മൾട്ടിമോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ നടപ്പാക്കും.
 • റെയിൽവേ:

  • പ്രാദേശിക ബിസിനസുകളെയും വിതരണ ശൃംഖലകളെയും സഹായിക്കാൻ ‘ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഉൽപ്പന്നം’.
  • 2022-23ൽ 2000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ  കവാച്ച്, എന്ന  തദ്ദേശീയ ലോകോത്തര സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കും.
  • 400 പുതിയ തലമുറ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കും.
  • പ്രധാനമന്ത്രി ഗതി ശക്തിയുടെ കീഴിൽ 100 ​​കാർഗോ ടെർമിനലുകളും അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ വികസിപ്പിക്കും.
 • പർവ്വത്‌മല (നാഷണൽ റോപ്‌വേസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം): 60 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള 8 റോപ്‌വേ പദ്ധതികൾക്കുള്ള കരാറുകൾ 2022-23ൽ പിപിപി മോഡിൽ നൽകും.

കർഷകരും കൃഷിയും

MSP:

 • കർഷകർക്ക് എംഎസ്പി നേരിട്ട് നൽകുന്നതിന് 2.37 ലക്ഷം കോടി രൂപ നൽകും
 • 2021-22 റാബി സീസണിലെ ഗോതമ്പ് സംഭരണത്തിൽ നിന്നും  2021-22 ഖാരിഫ് സീസണിലെ സംഭരണത്തിൽ നിന്നുമായി  1,208 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പും നെല്ലും ,163 ലക്ഷം കർഷകരിൽ നിന്ന്  സംഭരിച്ചു.

കാർഷിക ധനസഹായം:

 • കാർഷിക മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും കാർഷിക ഉൽ‌പന്ന മൂല്യ ശൃംഖലയ്‌ക്കായി ഗ്രാമീണ സംരംഭങ്ങൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് കോ-ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാതൃകയിൽ സമാഹരിച്ച മിശ്രിത മൂലധനത്തോടുകൂടിയ ഫണ്ട് സ്ഥാപിക്കും.
 • നബാർഡ് മുഖേന അവർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കും

കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസം: പ്രകൃതി, സീറോ ബജറ്റ്, ജൈവകൃഷി, ആധുനിക കാലത്തെ കൃഷി എന്നിവയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കാർഷിക സർവകലാശാലകളുടെ സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം:

 • വിളകളുടെ വിലയിരുത്തൽ, ഭൂരേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യൽ, കീടനാശിനികൾ, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ തളിക്കുന്നതിന് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കും.

മറ്റ് മേഖലകൾ

 • കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ മൂല്യ ശൃംഖലയ്ക്കായി കൃഷിക്കും ഗ്രാമീണ സംരംഭങ്ങൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് നബാർഡ് ഫണ്ട് നൽകും.
 • കെമിക്കൽ രഹിത പ്രകൃതി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം

 • പിഎം ഇവിദ്യയുടെ ‘വൺ ക്ലാസ്-വൺ ടിവി ചാനൽ’ പരിപാടി 200 ടിവി ചാനലുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും.
 • വെർച്വൽ ലാബുകളും സ്‌കിൽലിംഗ് ഇ-ലാബുകളും സ്ഥാപിക്കും.
 • ഡിജിറ്റൽ ടീച്ചർമാർ വഴി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇ-ഉള്ളടക്കം വികസിപ്പിക്കും.
 • ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഡിജിറ്റൽ സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കും.

ആരോഗ്യം

 • നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇക്കോസിസ്റ്റം പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസിപ്പിക്കും.
 • കൗൺസിലിംഗിനും പരിചരണ സേവനങ്ങൾക്കുമായി ദേശീയ ടെലി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കും.
 • നിംഹാൻസ് നോഡൽ സെന്ററും ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി-ബാംഗ്ലൂരും (IIITB) സാങ്കേതിക പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ 23 ടെലി-മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളുടെ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കും.
 • രണ്ട് ലക്ഷം അങ്കണവാടികളെ സക്ഷം അങ്കണവാടികളായി ഉയർത്തും.

നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

നേരിട്ടുള്ള നികുതി

  • പുതിയ പുതുക്കിയ റിട്ടേൺ: ഐടി റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ച് 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് പുതുക്കിയ റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാം.
  • സഹകരണ സംഘങ്ങൾ:
   • സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇതര മിനിമം നികുതി 18.5% ൽ നിന്ന് 15% ആയി കുറച്ചു.
   • ഒരു കോടിയിൽ കൂടുതലും 10 കോടിയിൽ രൂപയിൽ താഴെയും  വരുമാനമുള്ളവരുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സർചാർജ് 12% ൽ നിന്ന് 7% ആയി കുറച്ചു.
  • സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള നിലവിലുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ 2023 വരെ 1 വർഷം കൂടി നീട്ടും.
  • വികലാംഗർക്ക് നികുതി ഇളവ്: രക്ഷിതാക്കളുടെ/രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ജീവിതകാലത്ത്, അതായത്, 60 വയസ്സ് തികയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ/രക്ഷകർക്ക്, ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ നിന്ന് ആശ്രിതരായ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വാർഷിക തുകയും ലംപ് സം തുകയും നൽകൽ.
  • ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (എൻപിഎസ്) സംഭാവനയിൽ തുല്യത
   • സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ എൻപിഎസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള തൊഴിലുടമയുടെ സംഭാവനയുടെ നികുതി കിഴിവ് പരിധി 10% ൽ നിന്ന് 14% ആയി ഉയർത്തി.
   • അവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തുല്യമാക്കുന്നു.
  • വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകൾ:
   • അവയ്ക്ക് 30% നികുതി ചുമത്തും.
   • വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളുടെ കൈമാറ്റം വഴിയുള്ള നഷ്ടം മറ്റേതെങ്കിലും വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നികത്താൻ കഴിയില്ല.
   • വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളുടെ കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പേയ്‌മെന്റിന്റെ ടിഡിഎസ് 1% നിരക്കിലാണ്.
   • വെർച്വൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകളുടെ സമ്മാനത്തിനും സ്വീകർത്താവിന്റെ കൈകളിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടും.
 • ഐഎഫ്എസ്‌സിക്കുള്ള നികുതി ഇളവുകൾ:
  • ഓഫ്‌ഷോർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസിയുടെ വരുമാനം.
  • ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് യൂണിറ്റ് നൽകുന്ന കൗണ്ടർ (OTC) ഡെറിവേറ്റീവുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം.
  • റോയൽറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം, കപ്പൽ പാട്ടത്തിനെടുത്തതിന്റെ പലിശ.
  • ഐഎഫ്എസ്‌സിയിലെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ മാനേജ്‌മെന്റ് സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം.
 • സർചാർജ്
  • അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണുകളുടെ (AOPs) സർചാർജ് 15% ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തി.
  • 15% പരിധിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസ്തികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടത്തിന്റെ സർചാർജ് ചുമത്തും.
 • ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ്: ബിസിനസ്സ് ചെലവായി അനുവദനീയമല്ലാത്ത വരുമാനത്തിനും ലാഭത്തിനും മേലുള്ള ഏതെങ്കിലും സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ സെസ്.
 • നികുതി വെട്ടിപ്പിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ :ബജറ്റ് നികുതി വെട്ടിപ്പിനെ  നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും തിരയൽ, സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വരുമാനത്തിനെതിരായ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ചുമത്തുകയ്യും ചെയ്യുന്നു.

പരോക്ഷ നികുതി

 • GST: പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിലും ജിഎസ്ടി വരുമാനം ഉജ്ജ്വലമാണ്. 2022 ജനുവരി മാസത്തെ മൊത്ത ജിഎസ്ടി കളക്ഷൻ 1,40,986 കോടി രൂപയാണ്, ഇത് 2017ൽ നികുതി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വരുമാനമാണ്.
 • പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ: SEZ-കളുടെ കസ്റ്റംസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും ഐടി അധിഷ്ടിതമാക്കുകയും കസ്റ്റംസ് നാഷണൽ പോർട്ടൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ 30-നകം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും.
 • കസ്റ്റംസ് പരിഷ്കാരങ്ങളും ഡ്യൂട്ടി നിരക്ക് മാറ്റങ്ങളും
 • മുഖമില്ലാത്ത കസ്റ്റംസ് സേവനം പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിച്ചു.
 • ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാത്ത നൂതന യന്ത്രസാമഗ്രികൾക്കുള്ള ചില ഇളവുകൾ തുടരും.
 • സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കാസ്റ്റിംഗുകൾ, ബോൾ സ്ക്രൂ, ലീനിയർ മോഷൻ ഗൈഡ് എന്നിവ പോലുള്ള ഇൻപുട്ടുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇളവുകൾ മൂലധന വസ്തുക്കളുടെ ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
 • 350-ലധികം ഒഴിവാക്കൽ എൻട്രികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്തലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
 • ഇലക്ട്രോണിക്സ്: മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജറുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കും മൊബൈൽ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന്റെ ക്യാമറ ലെൻസുകൾക്കും മറ്റ് ചില ഇനങ്ങൾക്കും ഡ്യൂട്ടി ഇളവുകൾ.
 • രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും: വെട്ടി മിനുക്കിയ വജ്രങ്ങൾക്കും രത്നക്കല്ലുകൾക്കുമുള്ള കസ്റ്റംസ് തീരുവ 5% ആയും സോൺ ഡയമണ്ടിനുള്ള കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇല്ല.
 • സ്റ്റീൽ സ്ക്രാപ്പിനുള്ള കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇളവ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി.
 • 2022 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഒരു ലിറ്ററിന് 2 രൂപ അധിക ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സൈസ് തീരുവ ആകർഷിക്കാൻ മിശ്രിതമില്ലാത്ത ഇന്ധനം.

നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ധനസഹായം

പൊതു മൂലധന നിക്ഷേപം

 • പൊതുനിക്ഷേപം 2022-23-ൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപവും ആവശ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.
 • മൂലധനച്ചെലവിന്റെ അടങ്കൽ 35.4 ശതമാനം വർധിച്ച് 200 കോടി രൂപയായി. 
 • 2022-23 ലെ ചെലവ് ജിഡിപിയുടെ 2.9% ആയിരിക്കും.

ഡിജിറ്റൽ രൂപ

ആർബിഐ 2022-23ൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപ അവതരിപ്പിക്കും.

GIFT-IFSC

 • ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയിൽ ലോകോത്തര വിദേശ സർവകലാശാലകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കും.
 • തർക്കങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര മധ്യസ്ഥ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കും

ഉറവിടങ്ങളുടെ  സമാഹരണം 

 • ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തും.
 • വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ, പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കും
 • സൺറൈസ് സെക്ടറുകൾക്കായി ബ്ലെൻഡഡ് ഫണ്ടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
 • ഹരിത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായി വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സോവറിൻ ഗ്രീൻ ബോണ്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യും 

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം 

 • മൂലധന നിക്ഷേപത്തിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുള്ള സ്കീമിന്റെ വർദ്ധിപ്പിച്ച വിഹിതം 2000 രൂപയിൽ നിന്ന്. ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുകളിൽ 10,000 കോടി രൂപ. നടപ്പുവർഷത്തെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 15,000 കോടി
 • സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 4% ധനക്കമ്മി അനുവദിക്കും, അതിൽ 0.5% 2022-23 ലെ വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

വരുമാനം വരുന്നത്

Union Budget 2022-23 Highlights (യൂണിയൻ ബജറ്റ്), Download PDF 

                                        ചെലവ് 
Union Budget 2022-23 Highlights (യൂണിയൻ ബജറ്റ്), Download PDF

Download Union Budget 2022-23 PDF (Malayalam)

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium