കേരള പി എസ് സി എൽ ജി എസ്  പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക 2022/ Kerala PSC LGS Kannur, Alappuzha, Ernakulam, Palakkad, Pathanamthitta, Kollam, Kottayam Rank List Out

By Pranav P|Updated : July 25th, 2022

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻ പരീക്ഷ സർക്കാർ സർവീസ് ജോലികൾക്കുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങളിലൊന്നാണ്. കേരള പിഎസ്‌സിയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഏതൊരു മത്സര സർക്കാർ പരീക്ഷയ്ക്കും, ഞങ്ങൾ ചോദ്യപേപ്പറിന്റെയും ഉത്തരസൂചികകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ പരീക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയം നൽകും, വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, എത്രത്തോളം തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്, പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2021-ലെ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചികകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരീക്ഷയുടെ കാഠിന്യത്തെക്കുറിച്ചും വിഷയങ്ങളുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിവിധ തരം ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു വ്യക്തത നൽകും.

Table of Content

കേരള പി എസ് സി എൽ ജി എസ്  പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക 2022 പുറത്തുവന്നു 

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക 2022: സർക്കാർ സർവ്വീസുകളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് കേരള പിഎസ്‌സി 2022 നവംബർ 27-ന് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് മെയിൻ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് കേരള PSC അറിയിച്ചു. അതിനാൽ ബൈജു പരീക്ഷാ പ്രെപ്പ് വളരെ വിശദമായ പരീക്ഷാ വിശകലനവും കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻസ് പരീക്ഷ 2021-ന്റെ ഉത്തരസൂചികകളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്, നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യപേപ്പറിനായി എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ ഉത്തര കീ 2021 പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ 2021 കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തി. എല്ലാ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോവിഡ് -19 നെതിരെ ഫലപ്രദവും ശരിയായതുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.( Kerala PSC LGS mains exam is one of the best opportunities to get into the Kerala Government Services, so anyone with proper dedication can able to crack the exam easily).

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻ പരീക്ഷ 2021-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് & റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ്, ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. LGS മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ 100 ​​മാർക്കിന്റെ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും ⅓ എന്ന നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. പൊതുവിജ്ഞാന മേഖലയ്ക്കാണ് മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത്.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ, ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട്, കൂടാതെ ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും ⅓ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.

മുൻ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് മികച്ച അവബോധം നൽകാനും പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കട്ട്-ഓഫ് നൽകാനും സഹായിക്കുന്ന പരീക്ഷ ഉത്തരസൂചികകൾക്കായി തിരയുകയാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ സെറ്റിനായി BYJU പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര കീ 2021 PDF സഹിതം വന്നിരിക്കുന്നു.

2021ലെ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചികയുടെ പ്രാധാന്യം

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചികയിലൂടെ കടന്നുപോകണം; അത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രധാന പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ.
  • കട്ട് ഓഫിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
  • പരീക്ഷയുടെ കാഠിന്യം വിശകലനം ചെയ്യുക.
  • പരീക്ഷ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാം.
  • പ്രധാന പരീക്ഷയിലെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും എടുക്കുന്ന സമയം കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കും.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻസ് 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Byju's Exam Prep App, Kerala PSC LGS Mains Exam 2021-ന്റെ ഒരു ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും നൽകി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് ചോദ്യപേപ്പർ pdf ഉം ഉത്തരം കീ pdf ഉം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻ പരീക്ഷ 2022

നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക്

ചോദ്യപേപ്പർ (നവംബർ 27, 2021)

Download PDF

ഉത്തരസൂചിക (നവംബർ 27, 2021)

Download PDF

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻസ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കട്ട് ഓഫ് 2021

കേരള PSC  2021 നവംബർ 27-ന് കേരള PSC LGS മെയിൻ പരീക്ഷ നടത്തി.

ചുവടെയുള്ള പട്ടിക, കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻസ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കട്ട്ഓഫ് 2021-നെക്കുറിച്ചും തിരഞ്ഞെടുത്ത യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും ആവശ്യമായ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുന്നു.

വിഭാഗങ്ങൾ: ജില്ല തിരിച്ച്

കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക്

റിസൾട്ട്  ലിങ്ക്

റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക്

 LGS- ആലപ്പുഴ

68.33

Click here

 Click here

LGS- പത്തനംതിട്ട

66.33

Click here

Click here

LGS-  വയനാട്

67.33

Click here

Click here

LGS- കോഴിക്കോട്

72

Click here

 

LGS- എറണാകുളം

66

Click here

Click here

LGS- ഇടുക്കി

65.33

Click here

 

LGS- മലപ്പുറം

71.67

Click here 

 

LGS- തൃശൂർ

52.67

Click hereClick here

LGS- കോട്ടയം

67

Click here

Click here

LGS- പാലക്കാട് 

69.33

Click here

Click here

LGS- കണ്ണൂർ  

72.67

Click here

Click here

LGS- തിരുവനന്തപുരം

69Click hereClick here

LGS- കാസർകോട്

66

Click here

 

LGS-കൊല്ലം

70.33 

Click here

Click here

പരിശോധിക്കുക :

Comments

write a comment

FAQs

  • ഒബിസി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് സംഖ്യ പരിമിതികളൊന്നുമില്ല; അയാൾക്ക് 35 വർഷം വരെ അപേക്ഷിക്കാം. OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷം വരെ ഇളവ് ലഭിക്കും.

  • കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയിലും എൽജിഎസിന് ശേഷമുള്ള ഒഴിവുകൾ കേരള പിഎസ്‌സി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

  • LGS പരീക്ഷയുടെ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം ബൈജുവിന്റെ പരീക്ഷാ പ്രിപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കേരള PSC LGS പരീക്ഷ 2021 ഉത്തരസൂചികകൾ നൽകുന്നു.

  • അതെ. കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയുടെ പുതിയ പരീക്ഷാ പാറ്റേണിൽ ചോദ്യപേപ്പറിൽ എംസിക്യു ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയ പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Follow us for latest updates