Indian National Congress in Malayalam (ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്), History Study Material Notes

By Pranav P|Updated : October 22nd, 2021

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ചരിത്രവും ( Indian National Congress ) അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. 

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയതയുടെ ഉയർച്ച

 • സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ അവരുടെ ദേശീയ സ്വത്വം നിർവ്വചിക്കാനും നേടാനും ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ട പ്രക്രിയയിൽ ആളുകൾ അവരുടെ ഐക്യം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി.
 • കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു എന്ന തോന്നൽ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പങ്കിട്ട ബോണ്ട് നൽകി. ഓരോ വിഭാഗവും ഗ്രൂപ്പും കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവിച്ചു.
 • പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ദേശീയതയുടെ വികാരത്തിന് സംഭാവന നൽകി.
 • സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, ആനി ബെസന്റ്, ഹെൻറി ഡെറോസിയോ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പുരാതന ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, അവരുടെ മതത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ആളുകൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
 • ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, സ്വാമി ദയാനന്ദ് സരസ്വതി, അരബിന്ദോ ഘോഷ് തുടങ്ങിയ വ്യക്തികളാണ് ദേശീയതയുടെ ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ വശങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
 • ബങ്കിം ചന്ദ്രയുടെ മാതൃരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതിഗീതമായ ‘വന്ദേമാത്രം’ ദേശസ്നേഹികളായ ദേശീയവാദികളുടെ ഒത്തുചേരലായി മാറി. അത് പരമോന്നതമായ ആത്മത്യാഗത്തിലേക്ക് തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു.
 • 1857 -ലെ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിൽ ഒരുതരം സ്ഥിരമായ കൈപ്പും സംശയവും സൃഷ്ടിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആവിർഭാവം (1885)

 • ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിലെ വിരമിച്ച സിവിൽ സർവീസായ അലൻ ഒക്ടേവിയൻ ഹ്യൂം ഒരു അഖിലേന്ത്യാ സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തു.
 • അങ്ങനെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, അതിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം 1885 ൽ ബോംബെയിൽ നടന്നു.
 • ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം മൂന്ന് സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ്:
  1. മിതമായ ദേശീയതയുടെ ഘട്ടം (1885-1905) കോൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്ന സമയമായിരുന്നു.
  2. 1906-1916 വർഷങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു- സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം, തീവ്രവാദ ദേശീയതയുടെ ഉയർച്ച, ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികൾ അരബിന്ദോ ഘോഷിനൊപ്പം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ, ബാല ഗംഗാധര തിലക്, ലാലാ ലജ്പത് റായ് (ലായ്, ബാൽ, പാൽ) തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദികൾക്ക് കാരണമായി.
  3. 1917 മുതൽ 1947 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സുപ്രധാന സെഷനുകൾ

 • എല്ലാ ഡിസംബറിലും കോൺഗ്രസ് യോഗം ചേർന്നു. ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച പൂനയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോളറ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനാൽ അത് ബോംബെയിലേക്ക് മാറ്റി.
 • വൈസ്രോയി ലോർഡ് ഡഫറിൻറെ അംഗീകാരത്തോടെ ഹ്യൂം ബോംബെയിൽ ആദ്യ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു.
 • ഡബ്ല്യു. ചന്ദ്ര ബാനർജിയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്.
 • 1885 ഡിസംബർ 28 മുതൽ 31 വരെ മുംബൈയിൽ നടന്ന ആദ്യ സെഷനിൽ 72 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു.
 • 1924 ൽ ഐഎൻസിയുടെ ബെൽഗാം സെഷനിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി അദ്ധ്യക്ഷനായി.
 • ഐഎൻസിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ആനി ബെസന്റ് ആയിരുന്നു.
 • ഐഎൻസിയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സരോജിനി നായിഡുവായിരുന്നു.
 • INC യുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ജോർജ്ജ് യൂൾ ആയിരുന്നു
 • ഐഎൻസിയുടെ ആദ്യ മുസ്ലീം പ്രസിഡന്റ് ബദറുദ്ദീൻ തയാബ്ജിയായിരുന്നു.
 • ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച സമയത്ത് ഐഎൻസിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആചാര്യ ജെബി കൃപലാനിയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷനുകളുടെ പട്ടിക

Year

Venue

President

1885

ബോംബെ

ഡബ്ല്യുസി ബാനർജി

1886

കൊൽക്കത്ത

ദാദാഭായ് നൗറോജി

1893

ലാഹോർ

ദാദാഭായ് നൗറോജി

1906

കൊൽക്കത്ത

ദാദാഭായ് നൗറോജി

1887

മദ്രാസ്

ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി (ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രപതി)

1888

അലഹബാദ്

ജോർജ്ജ് യൂൾ (ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിഡന്റ്)

1889

ബോംബെ

സർ വില്യം വെഡർബർൺ

1890

കൊൽക്കത്ത

സർ ഫിറോസ് എസ്. മേത്ത

1895, 1902

പൂന, അഹമ്മദാബാദ്

S.N. ബാനർജി

1905

ബനാറസ്

ജി.കെ.ഗോഖലെ

1907, 1908

സൂറത്ത്, മദ്രാസ്

റാസ്ബെഹാരി ഘോഷ്

1909

ലാഹോർ

എം.എം.മാളവ്യ

1916

ലക്നൗ

എ.സി. മജുംദാർ (കോൺഗ്രസിന്റെ പുനഃസമാഗമം)

1917

കൊൽക്കത്ത

ആനി ബെസന്റ് (ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ്)

1919

അമൃതസർ

മോത്തിലാൽ നെഹ്‌റു

1920

കൊൽക്കത്ത (പ്രത്യേക സെഷൻ)

ലാലാ ലജ്പത് റായ്

1921,1922

അഹമ്മദാബാദ്, ഗയ

സി.ആർ.ദാസ്

1923

ഡൽഹി (പ്രത്യേക സെഷൻ)

അബുൽ കലാം ആസാദ്

1924

ബെൽഗാവ്

എം.കെ.ഗാന്ധി

1925

കാൺപൂർ

സരോജിനി നായിഡു (ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ പ്രസിഡന്റ്)

1928

കൊൽക്കത്ത

മോത്തിലാൽ നെഹ്‌റു (ആദ്യത്തെ അഖിലേന്ത്യാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു)

1929

ലാഹോർ

ജവഹർലാൽ നെഹ്രു

1931

കറാച്ചി

സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ (ഇവിടെ, മൗലികാവകാശങ്ങളും ദേശീയ സാമ്പത്തിക പരിപാടിയും സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പാസാക്കി)

1932, 1933

ഡൽഹി, കൽക്കട്ട

സെഷൻ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

1934

ബോംബെ

ഡോ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്

1936

ലക്നൗ

ജവഹർലാൽ നെഹ്രു

1937

ഫൈസ്പൂർ

ജവഹർലാൽ നെഹ്രു

1938

ഹരിപുര

സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്സ്

1939

ത്രിപുരി

സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്സിനു പകരം രാജേന്ദ്രപ്രസാദിനെ നിയമിച്ചു.

1940

രാംഗഡ്

അബുൽ കലാം ആസാദ്

1946

മീററ്റ്

ആചാര്യ ജെ.ബി.കൃപാലിനി

1948

ജയ്പൂർ

ഡോ. പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ.

Download Indian National Congress (Malayalam)

Indian National Congress (English Notes)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Comments

write a comment

Follow us for latest updates