विभक्ततेचा सिद्धांत, भारतीय राजकीय नोट्स, Doctrine of Severability, Download PDF

By Ganesh Mankar|Updated : April 13th, 2022

MPSC परीक्षेसाठी कायदेशीर सिद्धांत आणि तत्त्वे हे महत्त्वाचे विषय आहेत कारण ते देशातील न्यायिक यंत्रणा कशी कार्य करते हे समजून घेण्यास मदत करतात. तुम्ही MPSC प्रिलिम्समध्ये त्यांच्यावर आधारित प्रश्नांचीही अपेक्षा करू शकता. या लेखात, तुम्ही एमपीएससी परीक्षेसाठी विभक्ततेचा सिद्धांतबद्दल सर्व काही वाचू शकता.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams

Table of Content

विभक्ततेचा सिद्धांत (Doctrine of Severability)

या सिद्धांताला मराठीत वेगवेगळे नावे येऊ शकतात. हिंदी मध्ये याला "पृथक्करणीयता का सिद्धान्त/विच्छेदनीयता का सिद्धान्त" असेही म्हणतात. 

 • सन 1950 मध्ये भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर, मूलभूत अधिकारांच्या स्वरूपात भाग III देखील अंमलात आला.
 • मुलभूत हक्क हा जन्मजात हक्कांचा एक संच आहे जो या देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्माननीय जीवन आणि सर्वांगीण सर्वांगीण विकासाची हमी देतो.
 • या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा न्यायालयांद्वारे रद्द केला जाऊ शकतो.
 • तथापि, असा प्रश्न उद्भवतो की जेव्हा निषेधित कायद्याचा (impugned law) एक भाग मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो तेव्हा काय होते आणि अशा घटनांमध्ये विभक्ततेचा सिद्धांत लागू केला जातो.

byjusexamprep

या सिद्धान्ताची वैधता कलम 13 मधून प्राप्त झाली आहे ज्यात असे म्हटले आहे की,

 • "भारतात लागू असलेले सर्व कायदे, राज्यघटना सुरू होण्यापूर्वी, मूलभूत हक्कांच्या तरतुदींशी विसंगत आहेत, तोपर्यंत ते त्या विसंगतीच्या मर्यादेपर्यंत रद्द ठरतील."
 • कलम १३ चा विस्तार म्हणून, सिद्धांतात असे म्हटले आहे की जेव्हा कायद्यातील काही विशिष्ट तरतुदी मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतात किंवा त्यांचे उल्लंघन करतात, परंतु ती तरतूद उर्वरित कायद्यापेक्षा वेगळी असते आणि तरच ती तरतूद न्यायालयांद्वारे रद्दबातल घोषित केली जाईल, संपूर्ण कायद्याद्वारे नाही.
 • सिद्धांत मूलत: असे मांडते की उल्लंघनात्मक आणि गैर-उल्लंघनकारक तरतुदी अशा प्रकारे विभक्त केल्या गेल्या की उल्लंघनात्मक तरतुदी उल्लंघनात्मक तरतुदीशिवाय अस्तित्वात असू शकतात ( non-violative provision can exist without the violative provision), तर गैर-उल्लंघनकारक तरतूद वैध आणि लागू करण्यायोग्य म्हणून कायम ठेवली जाईल (non-violative provision will be upheld as valid and enforceable).

विभक्ततेचा सिद्धांत – प्रकरणे

 • या सिद्धान्ताचा वापर करण्याच्या सर्वात सुरुवातीच्या उदाहरणांपैकी एक म्हणजे नॉर्डनफेल्ट विरुद्ध मॅक्झिम नॉर्डेनफेल्ट गन्स अँड दारूगोळा कंपनी लिमिटेड, 1876 चे प्रकरण जेथे न्यायालयाने कराराचा उल्लंघन करणारा भाग रद्द केला परंतु असे मानले की उल्लंघन करणारा भाग तोडल्यानंतर कराराचा उर्वरित भाग पुढे जाऊ शकतो.
 • R.M.D.C विरुद्ध बॉम्बे राज्य या प्रकरणात विभक्ततेच्या सिद्धांतावर विस्तृत चर्चा झाली आणि न्यायालयाने खालील तत्त्वे मांडली.

byjusexamprep

या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

विभक्ततेचा सिद्धांत, Download PDF मराठीमध्ये 

Candidates can check the relevant links given below for more comprehensive preparation for the upcoming MPSC Exam:

Light Study Notes

संविधानाची ऐतिहासिक उत्क्रांती

Soil in Maharashtra

भारताची किनारपट्टी 

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय एकके-

महाराष्ट्राचा भूगोल 

Geography of Maharashtra Study Notes 

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

 • विभक्ततेच्या सिद्धांताचा अर्थ असा आहे की जेव्हा एखाद्या कायद्यातील काही विशिष्ट तरतुदी घटनात्मक मर्यादेच्या विरोधात असेल किंवा ती तरतूद कायद्याच्या उर्वरित भागापासून विभक्त असेल, फक्त ती आक्षेपार्ह तरतूद न्यायालयाद्वारे रद्द केली जाईल आणि संपूर्ण कायदा नाही.

 • वैध कराराचे चार घटक असतात. यामध्ये करार, क्षमता, विचार आणि हेतू यांचा समावेश होतो.

  • ए के गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य
  • बॉम्बे राज्य वि. एफ.एन. बलसारा
  • किहोटो होलोहान वि. झाचिल्लू
 • करारामध्ये बेकायदेशीर वस्तू किंवा विचार समाविष्ट असल्यास करार रद्द देखील मानला जाऊ शकतो.

Follow us for latest updates