Delhi Sultanate: Tughlaq- Lodhi Dynasty (ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്: തുഗ്ലക്ക്-ലോധി രാജവംശം), Download PDF

By Pranav P|Updated : February 22nd, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം. അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ നാലു മുതൽ അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ തുഗ്ലക്ക്-ലോധി രാജവംശത്തെക്കുറിച്ച് (Delhi Sultanate: Tughlaq- Lodhi Dynasty) വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്: തുഗ്ലക്ക്-ലോധി രാജവംശം

മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ മഹത്തായ മാതൃകയാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്.  കല, സംസ്കാരം, വാസ്തുവിദ്യ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് വളരെയധികം സംഭാവന നൽകി.  ഡൽഹിയിലെ ഈ സുൽത്താൻമാർ 320 വർഷത്തോളം നീണ്ട ഭരണം നടത്തിയതിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി.

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ രാജവംശങ്ങൾ

രാജവംശം

ഭരണകാലം

പ്രമുഖ ഭരണാധികാരികൾ

മംലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിമ രാജവംശം

1206 – 1290

ഖുതുബുദ്ദീൻ ഐബെക്, ഇൽത്തുമിഷ്, റസിയ സുൽത്താൻ, ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ

ഖിൽജി രാജവംശം

1290 – 1320

അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി

തുഗ്ലക്ക് രാജവംശം

1321 – 1413

മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്

, ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്

സയ്യിദ് രാജവംശം

1414 – 1450

ഖിസർ ഖാൻ

ലോധി രാജവംശം

1451 – 1526

ഇബ്രാഹിം ലോധി

 തുഗ്ലക്ക് രാജവംശം (1320-1412)

ചക്രവർത്തി

കാലഘട്ടം

ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക്

1320-24

മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്ക്

1324-51

ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക്

1351-88

മുഹമ്മദ് ഖാൻ

1388

ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് ഷാ രണ്ടാമൻ

1388

അബൂബക്കർ |

1389-90

നസിറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ്

1390-94

ഹുമയൂൺ

1394-95

നസിറുദ്ദീൻ മഹമൂദ്

1395-1412

പ്രമുഖ ഭരണാധികാരികളും വസ്തുതകളും

ഭരണാധികാരി

ഭരണകാലം

പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ

ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക്

1320-1325

1.ഖിൽജി രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായ ഖുസ്രു ഖാനെ ഗസ്‌നി മാലിക് വധിച്ചു, ഗസ്‌നി മാലിക് ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് എന്ന പദവി സ്വീകരിച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ കയറി.

2.അദ്ദേഹം ഒരു അപകടത്തിൽ മരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജൗന (ഉലുഗ് ഖാൻ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി മുഹമ്മദ്-ബിൻ-തുഗ്ലക്ക് എന്ന പേരിൽ അധികാരമേറ്റു.

 3. സൂഫി സന്യാസിയായ ഖ്വാജ നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു.

 ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

1.അലാവുദ്ദീനിലെ ഭക്ഷണനിയമങ്ങൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു

2. വിദൂര പ്രവിശ്യകളിലെ കലാപങ്ങളെ ശക്തമായി  അടിച്ചമർത്തുകയും സമാധാനവും ക്രമവും അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തു.

 3. മെച്ചപ്പെട്ട തപാൽ സംവിധാനം സംഘടിപ്പിച്ചു

 4. കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു

മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്

1325-1351

1. ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിന്റെ പുത്രൻ ജൗന രാജകുമാരൻ 1325-ൽ സിംഹാസനത്തിൽ അധികാരമേറ്റു .

 2. നിരവധി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു.  അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് അഭിലാഷ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനായി അദ്ദേഹം തർക്കിച്ചു.

 • ഘരി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുനികുതിയും ചരാഹി അല്ലെങ്കിൽ മേച്ചിൽപ്പുറ നികുതിയും ചുമത്തുന്നതിലൂടെ ദോവാബിലെ നികുതി വർദ്ധനവ്.  നികുതികളും ഏകപക്ഷീയമായി നിശ്ചയിച്ചു (1326)
 •  കൂടുതൽ ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ദിവാൻ-ഇ-കോഹി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചു
 •  ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദൗലത്താബാദിലേക്ക് തലസ്ഥാനമാറ്റം (1327).
 • ടോക്കൺ കറൻസി: വെള്ളി നാണയങ്ങളുടെ അതേ മൂല്യമുള്ള വെങ്കല നാണയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു.  എന്നാൽ ഈ നാണയങ്ങൾ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച് വിപണിയിൽ അവയുടെ മൂല്യം വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെട്ടു (1328).
 •  ഒരു ഖുറാസാൻ പര്യടനം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു, വലിയ സൈനികരെ അണിനിരത്തി.  എന്നാൽ പര്യടനം പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു (1329).
 •  ഹിമാലയത്തിലെ കുമയോൺ കുന്നുകളിലെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ ഖരാച്ചിൽ(Qarachil) പര്യടനം  (1330).

 3. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച് പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് ചുറ്റും കലാപങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.  അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളുകൾ കലാപങ്ങൾനിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

 •  1335 -- മധുര സ്വതന്ത്രമായി (ജലാലുദ്ദീൻ അഹ്‌സൻ ഷാ)
 •  1336 -- വിജയനഗർ (ഹരിഹര & ബുക്ക), വാറങ്കൽ സ്വതന്ത്രമായി (കൻഹയ്യ)
 •  1341-47 -- സദാ അമീർമാരുടെ കലാപങ്ങളും 1347-ൽ ബഹാമണി ഫൗണ്ടേഷനും (ഹസൻ ഗാംഗു)

 4. തുർക്കി അടിമയായ താഗിക്കെതിരെ സിന്ധിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ തട്ടയിൽ(Thatta) അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

 5. മൊറോക്കൻ സഞ്ചാരിയായ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു.

For More,

Download Delhi Sultanate: Tughlaq- Lodhi Dynasty PDF (Malayalam)

Delhi Sultanate: Mamluk-Khilji Dynasty  (Malayalam)

Download Travancore Dynasty PDF (Malayalam)

1857 Revolt (Malayalam)

Download Mahatma Gandhi & Indian National Movement PDF (Malayalam)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

 

Comments

write a comment

FAQs

 • തുഗ്ലക്ക് രാജവംശത്തിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കാണ് "ബുദ്ധിമാനായ വിഡ്ഢി" എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

 • ഇബ്രാഹിം ലോധിയായിരുന്നു ലോധി രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ്.

 • ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഭരണാധിപന്മാർ (അടിമ രാജവംശം മുതൽ ലോധി രാജവംശം വരെ) 320 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു.

Follow us for latest updates