Defence Technologies in India (ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ), Download PDF

By Pranav P|Updated : December 27th, 2021

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്  ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ (Science and Technology) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ  ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ (Defence Technologies in India) പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

ആമുഖം

ഇന്ത്യയുടെയും അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിനാണ്. സായുധ സേനയുടെ പരമോന്നത കമാൻഡ് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. രാജ്യരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണ്.

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സായുധ സേനയ്ക്ക് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള നയ ചട്ടക്കൂടും അതിനുള്ള സഹായവും നൽകുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലൂടെയാണ് ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. രക്ഷാ മന്ത്രി (പ്രതിരോധ മന്ത്രി) ആണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തലവൻ.

പ്രതിരോധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (DRDO)

 • DRDO എന്നത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഏജൻസിയാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ഗവേഷണ-വികസനത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്.
 • ഇത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
 • 1958-ൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ അന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക്‌നിക്കൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റും (ടിഡിഇ) ഡിഫൻസ് സയൻസ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി (ഡിഎസ്ഒ) ടെക്‌നിക്കൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റും (ഡിടിഡിപി) സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഡിആർഡിഒ രൂപീകരിച്ചത്.
 • എയറോനോട്ടിക്സ്, ആയുധങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, യുദ്ധ വാഹനങ്ങൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, മിസൈലുകൾ, പ്രത്യേക സാമഗ്രികൾ, നാവിക സംവിധാനങ്ങൾ, ലൈഫ് സയൻസസ്, പരിശീലനം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആഴത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 52 ലധികം ലബോറട്ടറികളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഇന്ന് ഡിആർഡിഒ. , വിവര സംവിധാനങ്ങളും കൃഷിയും.

ഡിആർഡിഒയുടെ പങ്ക്-

DRDO വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി മാറുന്നതിന് അവയുടെ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും.

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ-

 • വ്യവസായ ഇന്റർഫേസ്
 • ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്റ് - സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൈമാറ്റം
 • പരിമിതമായ പരമ്പര ഉത്പാദനം
 • സാങ്കേതികവിദ്യ ഏറ്റെടുക്കൽ
 • സൈനിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രതിരോധ സംരംഭങ്ങൾ-

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (HAL)-

 • 1964-ൽ സ്ഥാപിതമായി.
 •  ബെംഗളൂരുവിലാണ് ആസ്ഥാനം.
 •  പൊതുമേഖലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭം.
 • യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു.
 •  ഉദ്ദേശം- തദ്ദേശീയമായ ഭാരം കുറഞ്ഞ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഉപഭോക്തൃ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, വ്യോമയാന സേവനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ പരിപാലനം.

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (BEL)-

 • 1954-ൽ സ്ഥാപിതമായി.
 • ബെംഗളൂരുവിലാണ് ആസ്ഥാനം.
 • സൈനിക, അർദ്ധസൈനിക സേനകൾക്കായി ആധുനികവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 •  പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന വിഭാഗം, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു.

ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (BDL)-

 • 1970-ൽ സ്ഥാപിതമായി.
 • ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനം.
 • രാജ്യത്ത് പുതിയ മിസൈലുകളും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഏജൻസി.
 • ആകാശ്, പൃഥ്വി, ധനുഷ് തുടങ്ങിയ മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (BEML)-

 • 1964-ൽ സ്ഥാപിതമായി.
 • ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനം.
 • ഭൂമി ചലിക്കുന്ന വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനം.
 • ഭൂമി ചലിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, ഹെവി വാഹനങ്ങൾ, റെയിൽവേ കോച്ചുകൾ, ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ മുതലായവ നിർമ്മിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗോവ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (GSL)-

 • 1957-ൽ സ്ഥാപിതമായി.
 • വാസ്കോഡ ഗാമ ആസ്ഥാനം.
 • യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, കടൽ ഗതാഗതത്തിനുള്ള കപ്പലുകൾ, പട്രോളിംഗ് കപ്പലുകൾ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുന്നു.

മാസഗോൺ ഡോക്ക്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (MDL)-

 • 1960-ൽ സ്ഥാപിതമായി
 • മുംബൈ ആസ്ഥാനം
 • രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്
 • ഒരു നാവിക സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധക്കപ്പലുകളും അന്തർവാഹിനികളും നിർമ്മിക്കുന്നു

ഗാർഡൻ റീച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പ് ലിമിറ്റഡ് (GRWL)-

 • 1934-ൽ സ്ഥാപിതമായി
 • 1960-ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലായി 
 • കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനം
 • യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, കപ്പലുകൾ, കൃഷിക്കാവശ്യമായ ടർബൈൻ പമ്പുകൾ, കടൽ സംസ്കരണത്തിനുള്ള സസ്യങ്ങൾ മുതലായവ നിർമ്മിക്കുകയും നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • 1973-ൽ സ്ഥാപിതമായി.
 • ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനം.
 • സൂപ്പർ മിക്സഡ് അലോയ്കളും ലോഹങ്ങളും, ചൂട് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ലോഹങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്നു.

മിസൈലുകൾ-

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് മിസൈലുകൾ. ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ മിസൈലുകൾ, വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇൻകമിംഗ് വസ്തുക്കളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ആക്രമണാത്മക ആക്രമണം നടത്താനും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

For More,

Download Defence Technologies in India PDF (Malayalam)

Download ISRO and its achievements PDF (Malayalam)

Development of Science and Technology in India 

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

Follow us for latest updates