Cripps Mission Notes (ക്രിപ്സ് മിഷൻ), Download PDF

By Pranav P|Updated : May 25th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിപ്‌സ് മിഷനെ (Cripps Mission) പറ്റി വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്

Table of Content

ക്രിപ്സ് മിഷൻ

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സഹകരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി 1942 മാർച്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. ബ്രിട്ടനിലെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിന്റെ സഖ്യസർക്കാരിലെ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന സർ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇത്.ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ.

ക്രിപ്സ് മിഷൻ - പശ്ചാത്തലം

 • ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ അതിർത്തികൾക്ക് പുറത്ത് ജപ്പാൻ മുന്നേറുകയായിരുന്നു, ബർമ്മയുടെ പതനം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ഞെട്ടലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ജപ്പാന്റെ അധിനിവേശ ഭീഷണി ഉയർന്നിരുന്നു, ബ്രിട്ടന്റെ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പിന്തുണ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു.
 • 1939-ൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വൈസ്രോയി ലോർഡ് ലിൻലിത്ഗോ ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്, ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. 7 പ്രവിശ്യാ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന പാർട്ടി നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവച്ചു. മുസ്ലീം ലീഗ് അത് 'വിമോചന ദിനം' ആയി ആഘോഷിച്ചു.
 • ബ്രിട്ടൻ യുഎസിൽ നിന്നും മറ്റ് സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ സ്വന്തം സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങളുടെ പേരിൽ സമ്മർദം നേരിടുന്നു, കൂടാതെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ടി ക്രിപ്‌സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ കാരണമായി.

ക്രിപ്സ് മിഷൻ അംഗങ്ങൾ

സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മിഷൻ. പ്രിവി സീൽ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ക്രിപ്‌സ് മിഷന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന്, ക്രിപ്‌സ് മിഷന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത്  താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

 1. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ ബ്രിട്ടന് ധാരാളം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ജപ്പാന്റെ ഭീഷണി അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായി തോന്നി. അതിനാൽ, ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ബ്രിട്ടൻ ആഗ്രഹിച്ചു.
 2. ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണം തേടാൻ സഖ്യകക്ഷികൾ (യുഎസ്എ, യുഎസ്എസ്ആർ, ചൈന) ബ്രിട്ടനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
 3. ഇന്ത്യൻ ദേശീയവാദികൾ സഖ്യകക്ഷികളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു, കാരണം യുദ്ധാനന്തരം ഗണ്യമായ അധികാരവും സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉടനടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ക്രിപ്‌സ് മിഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • ഒരു ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കൽ. ഈ ആധിപത്യത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്തിൽ തുടരാനോ അതിൽ നിന്ന് വേർപിരിയാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
 • രാജ്യത്തിന് പുതിയ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കാൻ ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കും. ഈ അസംബ്ലിയിൽ പ്രവിശ്യാ അസംബ്ലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങളും രാജകുമാരന്മാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും.
 • ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏത് പ്രവിശ്യയ്ക്കും ഒരു പ്രത്യേക യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാനും പ്രത്യേക ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും.
 • ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ അധികാര കൈമാറ്റവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും.
 • അതിനിടയിൽ, ഈ പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഗവർണർ ജനറലിന്റെ അധികാരങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യും.

ക്രിപ്‌സ് മിഷന്റെ പ്രാധാന്യം

 • ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യത്തിനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിച്ചു.
 • ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാം.
 • പ്രവിശ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക യൂണിയനാകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം 1947 ലെ രാജ്യ വിഭജനത്തിന് ഒരു മാതൃകയായി മാറി.
 • കോമൺവെൽത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണ പരമാധികാരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു.
 • ഇടക്കാല കാലയളവിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഭരണത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിപ്‌സ് മിഷൻ പരാജയപ്പെട്ടത്?

 • ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ റാഡിക്കലായും സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന INC വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായും കണ്ടു.
 • ഐഎൻസിയും മുസ്ലീം ലീഗും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളും മിഷൻ നിരസിച്ചു.
 • ഹിന്ദുമഹാസഭയും ലിബറലുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വേർപിരിയാനുള്ള അവകാശത്തിന് എതിരായിരുന്നു.
 • ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള പദവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ളതിനാൽ അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾ എതിർത്തു.
 • വൈസ്രോയി ലിൻലിത്‌ഗോ, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ലിയോ അമേരി എന്നിവരുടെ വ്യക്തമായ പിന്തുണയില്ലാത്തതിനാൽ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

Note:

ദൗത്യത്തിന്റെ പരാജയത്തെത്തുടർന്ന്, ക്രിപ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി, ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് 1942 ഓഗസ്റ്റിൽ അവരുടെ പുതിയ പ്രചാരണമായ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ദൗത്യം നിരസിച്ചു

ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ INC ക്രിപ്‌സ് മിഷനെ നിരസിച്ചു:

 1. പ്രവിശ്യകൾക്ക് വെവ്വേറെ യൂണിയനുകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് എതിരായിരുന്നു INC
 2. ഗവർണർ ജനറലിന്റെ അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി നിലനിർത്തുന്നതിനെതിരെയും അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു
 3. പ്രതിരോധത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലായ്മയിലും അവർ പ്രതിഷേധിച്ചു.
 4. അധികാര കൈമാറ്റത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ക്രിപ്‌സ് മിഷനെ മുസ്ലിം ലീഗ് നിരസിച്ചു

ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ മുസ്ലീം ലീഗ് ക്രിപ്സ് മിഷനെ നിരസിച്ചു:

 1. ഇന്ത്യ എന്ന ഒരൊറ്റ യൂണിയൻ എന്ന ആശയം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല.
 2. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിക്കെതിരെ അവർ പ്രതിഷേധിച്ചു

ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്കുള്ള പ്രവിശ്യകളുടെ പ്രവേശനം തീരുമാനിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമത്തിന് എതിരാണ്.

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ക്രിപ്‌സ് മിഷന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ക്രിപ്സ് മിഷൻ PDF

ക്രിപ്പ്സ് മിഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Cripps Mission PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

 • രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സഹകരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി 1942 മാർച്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു.

 • റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്രിപ്സ് മിഷൻ രൂപീകരിച്ചു.

 • സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മിഷൻ. പ്രിവി സീൽ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

  • ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ റാഡിക്കലായും സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന INC വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായും കണ്ടു.
  • ഐഎൻസിയും മുസ്ലീം ലീഗും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകളും മിഷൻ നിരസിച്ചു.
  • ഹിന്ദുമഹാസഭയും ലിബറലുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വേർപിരിയാനുള്ള അവകാശത്തിന് എതിരായിരുന്നു.
  • ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള പദവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ളതിനാൽ അധഃസ്ഥിത വിഭാഗങ്ങൾ എതിർത്തു.

Follow us for latest updates