वनस्पतींचे वर्गीकरण, अबीजपत्री आणि बीजपत्री वनस्पती, Classification of Plants

By Ganesh Mankar|Updated : September 4th, 2022

वनस्पतीशास्त्रज्ञ एचर (Eichler) यांनी 1883 मध्ये वनस्पतीसृष्टीचे दोन उपसृष्टींमध्ये वर्गीकरण केले. त्यानुसार बीजपञी (Phanerogamae) व अबीजपञी (Cryptogamae) अशा दोन उपसृष्टीं नुसार वनस्पती वर्गीकरण केले जाते. आजच्या लेखात आपण वनस्पतींचे वर्गीकरण कशा पद्धतीने केले जाते तसेच यात आपण बीज पत्री व द्विबीजपत्री वनस्पती, वर्गीकरण वर्गीकरण आधार, थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा अशी विभाग सुद्धा बघणार आहोत.

byjusexamprep

Table of Content

वनस्पतींचे वर्गीकरण (Classification of Plants)

वर्गीकरणशास्त्र (Taxonomy) हे वर्गीकरणाचे शास्त्र आहे जे विविध प्रकारच्या सजीवांचा अभ्यास सुलभ करते आणि सजीवांच्या विविध गटांमधील आंतरसंबंध समजण्यास आपल्याला मदत करते. वनस्पती राज्यात वर्गीकरणाची पहिली पातळी वनस्पतींच्या शरीरात फरक आहे की नाही, वाहतुकीसाठी विशिष्ट ऊती आहेत की नाही, बियाणे सहन करण्याची क्षमता आणि बियाणे फळांमध्ये बंदिस्त आहेत की नाही यावर अवलंबून असते.

byjusexamprep

Image Source: 9th State Board

जीवनचक्रावर आधारित वर्गीकरण (Classification based on Life Cycle)

वनस्पतींच्या प्रजातींचे त्यांच्या जीवनचक्राच्या आधारे वर्गीकरण केले जाऊ शकते.

वार्षिक (Annuals)

एकाच ऋतूत आपले जीवनचक्र पूर्ण करणाऱ्या या वनस्पती आहेत. ते सामान्यत: शाकाहारी असतात. मका, तांदूळ, गहू आणि डाळी यांसारखी उदाहरणे वार्षिक वनस्पती आहेत.

द्वैवार्षिक (Biennials)

या अशा वनस्पती आहेत ज्यांना त्यांचे जीवनचक्र पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षे लागतात. ते सामान्यत: शाकाहारी असतात. उदाहरणार्थ, गाजर, कोबी, कांदे आणि बीटरूट हे द्विवार्षिक वनस्पती आहेत.

बारमाही (Perennials)

या अशा वनस्पती आहेत ज्यांचे आयुष्य दीर्घ असते - सामान्यत: दोन वर्षांपेक्षा जास्त. ते वैशिष्ट्यपूर्ण काष्ठमय किंवा औषधी असतात. गुलाब, लॅव्हेंडर, डायन्थस आणि लिली ही बारमाहींची प्रमुख उदाहरणे आहेत.

वर्गीकरणाचा आधार (Basis for Classification)

 • वनस्पतींचे वर्गीकरण करताना, प्रथम विचार केला जातो की वनस्पतींना अवयव आहेत की नाही.
 • त्यानंतर, पाणी आणि अन्न वाहतूक करण्यासाठी स्वतंत्र ऊतकांची उपस्थिती किंवा अनुपस्थिती मानली जाते.
 • वनस्पती वर्गीकरणाच्या उच्च स्तरात फुले, फळे व बिया येणे किंवा न येणे यावरून बीजपत्री व अबीजपत्री (cryptogams or phanerogams), बीजे फळांच्या आवरणात असणे किंवा नसणे यावरून आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी (gymnosperms and angiosperms) आणि बिजांमध्ये असणाऱ्या बीजपत्रांच्या संख्येवरून एकबीजपत्री व द्विबिजपत्री (monocots or dicots) ही लक्षणे विचारात घेतली जातात.
 • वनस्पतींमध्ये बिया धारण करण्याची क्षमता असते का? आणि तसे असल्यास, बियाण्याला फळाचा आवरण आहे की नाही हे देखील विचारात घेतले जाते आणि शेवटी बियातील कोटिलेडॉनच्या संख्येवर (cotyledons in the seeds) आधारित वनस्पती गट वेगळे केले जातात.

byjusexamprep

Image Source: 9th State Board

अबीजपत्री वनस्पती (Cryptogams)

क्रिप्टोग्राम ही अशी वनस्पती आहे जी कोणत्याही प्रकारचे फूल तयार करत नाही किंवा दुसर्या शब्दांत, नॉन-फ्लॉवरिंग वनस्पतींना क्रिप्टोग्राम म्हणून ओळखले जाते. क्रिप्टोग्रामचे तीन भागात विभाजन केले जाते,म्हणजे:

 1. थालोफाइटा
 2. ब्रायोफाइटा
 3. टेरिडोफाइटा

Also Read: Classification of Animals

Division 1: थालोफाइटा (Thallophyta)

 • यातील काही वनस्पती गोड्या तर काही खारट (fresh and saline water) पाण्यात आढळतात. या वनस्पतींचे शरीर प्रामुख्याने मऊ व तंतूरूपी (soft and fibre-like) असते.
 • या वनस्पतींना मूळ, खोड, पाने, फुले (root-stem-leaves-flowers) असे विशिष्ट अवयव नसतात, परंतु हरितद्रव्यामुळे स्वयंपोषी (autotrophic) असणाऱ्या वनस्पतींच्या या गटाला Algae (शैवाल) असे म्हणतात.
 • या वनस्पती प्रामुख्याने पाण्यात (grow mainly in water) वाढतात.
 • ह्याच गटात आपल्याला हरीतद्रव्य (chlorophyll) यांचा समावेश नसलेल्या विविध प्रकारच्या किण्व व बुरशांचा (yeasts and moulds) स्वतंत्रपणे समावेश होतो, त्यांना कवके (Fungi) असे म्हटले जाते.
 • शैवालामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात विविधता आढळते.

byjusexamprep

Comments

write a comment

Classification of Plants in Marathi FAQs

 • वनस्पतींचे वर्गीकरण करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे योग्य रोपांची नावे, गटबद्ध आणि ओळखली गेली आहेत याची खात्री करणे.

 • या 3 वैशिष्ट्यांवर आधारित वनस्पतींचे वर्गीकरण केले जाते:

  सदाहरित वनस्पती ही अशी झाडे आहेत जी नेहमी (वर्षभर) पाने टिकवून ठेवतात.

  वृक्षाच्छादित वनस्पती देखील पानझडी किंवा सदाहरित म्हणून गटबद्ध केल्या जाऊ शकतात. पर्णपाती वनस्पती ही हंगामी झाडे आहेत जी वाढत्या हंगामाच्या शेवटी, एकतर समशीतोष्ण हवामानात हिवाळ्याच्या हंगामात किंवा उष्णकटिबंधीय हवामानात कोरड्या हंगामात पाने गळतात.

 • वनस्पती साम्राज्याचे 5 मुख्य गट म्हणजे थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्म्स आणि अँजिओस्पर्म्स.

 • फर्न्स - नेफ्रोलेपीस (नेचे), मार्सेलिया, टेरीस, एडीअँटम, इक्विसेटम, सिलॅजिनेला, लायकोपोडियम हि 'टेरिडोफायटा' या वनस्पती वर्गीकरणाचे उदाहरणे आहेत. 

 • क्लॅमिडोमोनास साचलेल्या पाण्यात आणि ओलसर जमिनीवर तसेच गोड्या पाण्यामध्ये, समुद्राच्या पाण्यात आणि अगदी बर्फातही आढळतो.

Follow us for latest updates